Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Subota, 22 Velj 2020

Provedene aktivnosti spašavanja vodozemaca na prometnici Koprivnica – Đelekovec tijekom ožujka i travnja 2015. godine.

E-mail Ispis PDF

       Projekt pod nazivom „Spašavanje vodozemaca na prometnici Koprivnica-Đelekovec tijekom mjeseca ožujka i travnja 2015. godine" proveden je suradnjom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Gimnazije „Fran Galović"Koprivnica. Osim tih institucija u projekt su bili uključeni brojni učenici osnovnih i srednjih škola u Koprivničko križevačkoj županiji. Glavni koordinator akcije u ime Gimnazije „Fran Galović" Koprivnica bio je Miroslav Samardžić profesor biologije u toj školi.

U okviru aktivnosti provedbe projekta na projektnom području, odnosno prometnici Koprivnica-Đelekovec prvo su postavljane, zatim održavane i naposljetku uklanjane zapreke-ograde za provedbu akcije.

Cilj projekta bio je spasiti od gaženja jedinke žabakoje prelaze vrlo prometnu cestu na lokaciji između Koprivnice i Đelekovca, odnosno na putu iz svog zimskog šumskog staništa u vodeno stanište gdje se žabe razmnožavaju. Da bi spasili što više jedinki žaba u drugoj polovici mjeseca ožujka i prvoj polovici mjeseca travnja sudionici akcije su u nekoliko navrata prenosili na privremeno postavljenoj ogradi zaustavljene žabe.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije sufinancirala je pokriće troškova prijevoza sudionika projekta do projektnog područja i natrag.

S obzirom da se ovaj projekt odvijao u razdoblju kad se obilježava i Svjetski dan voda 22. ožujak provedbom akcije spašavanja žaba na prometnici Koprivnica-Đelekovec željelo se pridonijeti opstanku žaba kao vrlo važnoj vodenoj vrsti odnosno vodozemacu, jer ako vodozemci nestanu, dolazi do narušavanje prirodne ravnoteže ekosustava i velikih promjena u sastavu hranidbenih lanaca. Ovo je jedna od niza aktivnosti kojom se željelo pridonijeti opstanku vodozemaca u Koprivničko križevačkoj županiji i rejtingu Hrvatske koja je zasad na sreću u vrhu europskih zemalja po bio raznolikosti vodozemaca.

smeđa žaba-001

P3302137P3302139P3302142P3302150

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije prigodnim aktivnostima obilježila 5. Koprivnički klimatski tjedan

E-mail Ispis PDF

         Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije svojim aktivnostima obilježila je 5. Koprivnički klimatski tjedan koji je trajao od 21. ožujka do 28. ožujka 2015. godine pod motom „Korak prema boljoj klimi".

Klimatske promjene uzrokuju povećanje temperature, pritisak na vodene resurse, povećanje ekstremnih vremenskih uvjeta, poplava, obalne erozije, šumskih požara, te imaju vrlo snažan utjecaj na ljude. Osim toga one imaju veliki utjecaj na biološku raznolikost i ekosustave. Utjecaj klimatskih promjena vidljiv je i u promjeni vegetacije, dok promjene temperature mogu uzrokovati razne promjene ekosustava i fragmentaciju staništa za mnoge vrste. Predviđa se da će klimatske promjene u velikoj mjeri reducirati raznolikost najuobičajenih vrsta, uzrokovati izumiranje nekih biljnih i životinjskih vrsta te uzrokovati pojavu novih. Gubitak bioraznolikosti će u globalnim razmjerima osiromašiti biosferu i ekosustav. Klimatske promjene i ekološke katastrofe svojevrstan su poziv da budemo brižljiviji i odgovorniji prema prirodi.

Da bi se pridonijelo očuvanju bioraznolikosti koja povoljno utječe na klimatske promjene u okviru aktivnosti klimatskog tjedna u Gimnaziji „Fran Galović" u Kopivnici te u tri osnovne škole u Koprivnici uz stručnu asistenciju predstavniuka Centra za urbane i privatne šume iz Varaždina i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u prostorima uz spomenute škole obavljena je sadnja po nekoliko vrsta sadnica autohtonih zavičajnih vrsta drveća i voćkarica. Cilj toga bio je očuvanje bioraznolikosti i estetske vrijednosti krajobraza Koprivničko-križevačke županije, te podizanje svijesti šire javnosti, a prvenstveno školske populacije učenika kao i šumovlasnika o potrebi i značaju održivog gospodarenja, te stvaranje većeg interesa za unašanjem rijetkih i visokovrijednih zavičajnih vrsta drveća u prirodu i šume koje svojim životnim procesima obavljaju značajnu klimatsko-zaštitnu funkciju te ublažavaju klimatske ekstreme.

Edukativnom prezentacijom na području Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci grupi učenika skrenuta je pozornost na očuvanje tog posebno vrijednog staništa kao i na očuvanje bioraznolikosti na svim razinama, uključujući ekosustave, vrste i genetske resurse jer se time osigurava zdravlje ljudi, čisti zrak i voda, prehrambena sigurnost, razvoj gospodarstva. Također očuvani i zdravi ekosustavi osim toga imaju i regulatornu uslugu poput ublažavanja klimatskih promjena, ublažavanja prirodnih katastrofa, pročišćavanja vode, pružaju stanište rijetkim i ugroženim vrstama čime se osigurava produljenje i očuvanje vrste.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županijesudjelovala je i na 5. Stručnom skupu „Okoliš i zdravlje" kojeg je organizirala Županijska komora Koprivnica u suradnji s Društvom kemičara i tehnologa Koprivnica. Na stručnom skupu raspravljalo se o temama Projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) sjeverozapadne Hrvatske, O. I. E. – bioplin i zaštita priprode i Teretnim biciklom do održive zajednice

Spomenutim aktivnostima koje za cilj imaju pozitivno djelovanje na ublažavanje klimatskih promjena Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije obilježila je 5. Koprivnički klimatski tjedan, te je na taj način aktivno pokušala doprinjeti borbi protiv klimatskih promjena i prilagodbi novim klimatskim uvjetima.

 Gimnazija 02Braca Radic 01ANG 03Dj Ester 01PR Dj pijesci 01

Sadnja zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u okviru projekta „Unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šuma na području Koprivničko-križevačke županije“

E-mail Ispis PDF

       Projekt „Unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šuma na području Koprivničko-križevačke županije" provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom, Centrom za urbane i privatne šume iz Varaždina. To je višegodišnji projekt koji je započeo 2014. godine, a nastavlja se i u 2015. godini. U okviru projekta održano je niz informativno-edukativnih predavanja za škole, sudionike aktiva nastavnika i profesora biologije, prirode, geografije, nastavnike razredne nastave, privatne šumoposjednike, sudionike Dana Drave te drugu zainteresiranu javnost. Također je osmišljen i tiskan prigodni edukativno-informativni letak.

Sve aktivnosti projekta usmjerene su na očuvanje bioraznolikosti i estetske vrijednosti krajobraza Koprivničko-križevačke županiji, a cilj im je podizanje svijesti šire javnosti, pogotovo šumovlasnika i školske populacije o važnosti očuvanja biološke raznolikosti i održivog gospodarenja šumama.

Jedna od aktivnosti projekta, kojom je ujedno obilježen i klimatski tjedan provedena je u srijedu 25. ožujka 2015. godine u brojnim školama na području Koprivničko križevačke županije. Bila je to sadnja zavičajnih vrsta drveća i voćkarica. Ukupno dvijesto sadnica oskoruša, divlje trešnje, divlje kruške, oraha i pitomog kestena podijeljeno je svim zainteresiranim školama u našoj županiji kao i nekolicini privatnih šumoposjednika.

Spomenute aktivnosti sadnje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica uz stručni naputak, nadzor i demonstraciju predstavnika Hrvatskog šumarskog instituta, Centra za urbane i privatne šume iz Varaždina mr.sc. Miljenka Županića i predstavnicu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željku Kolar provedene su u Osnovnoj školi „Braća Radić" u Koprivnici, Osnovnoj školi „Antun Nemčić Gostovinski" u Koprivnici, Osnovnoj školi „Đuro Ester" u Koprivnici, te u Gimnaziji „Fran Galović" u Koprivnici.

Cilj svih aktivnosti projekta „Unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šuma na području Koprivničko-križevačke županije" je podizanje svijesti šire javnosti, a prvenstveno školske populacije učenika kao i šumovlasnika o potrebi i značaju održivog gospodarenja, te stvaranje većeg interesa za unašanjem rijetkih i visokovrijednih zavičajnih vrsta drveća u prirodu. Tu se prvenstveno radi o voćkaricama koje uz to što njihovo drvo postiže visoku cijenu na tržištu značajno pridonose očuvanju bioraznolikosti šumskih i drugih ekosustava jer njihove plodove koriste za hranu mnoge vrste ptica i drugih životinja. Osim toga mješovite i biološki raznovrsne šume su stabilnije i otpornije na utjecaj raznih nepovoljnih čimbenika, a sadnja rijetkih i visokovrijednih zavičajnih vrsta drveća u prirodi povećava njen biološki potencijal, estetske vrijednosti krajobraza i postojeće općekorisne funkcije prirodnih područja.

Braca Radic 01Braca Radic 02Braca Radic 03ANG 01ANG 02ANG 03Dj Ester 01Dj Ester 02Dj Ester 03Gimnazija 01Gimnazija 02Gimnazija 03

Započela Proljetna akcija oralnog cijepljenja lisica u Republici Hrvatskoj u 2015. godini

E-mail Ispis PDF

        U sklopu višegodišnjeg programa iskorjenjivanja bjesnoće dana 15. ožujka 2015. godine na području cijele Hrvatske (osim otoka), započela je Proljetna akcija oralnog cijepljenja lisica u Republici Hrvatskoj u 2015. godini. Planirani završetak provedbe proljetne akcije je 15. lipnja 2015. godine, dok se njen nastavak planira i u jesen. Jesenskom akcijom cilj je imunizirati lisice prije sezone parenja, dok se proljetna akcija provodi oko dva mjeseca nakon štenjenja lisica kako bi se procijepio i pomladak.

Ovogodišnja akcija obuhvaća polaganje 2.827,100 mamaka koji sadrže cjepivo. Ti mamci polažu se iz aviona. Oni u sebi sadrže potrebnu dozu cjepiva u potpunosti su neškodljivi za zdravlje drugih divljih i domaćih životinja.

Provedba projekta Oralne vakcinacije lisica u Republici Hrvatskoj započela je 2011. godine, s ciljem stvaranja imuniteta na bjesnoću i učinkovitom kontrole bjesnoće i njenog iskorjenjivanja.

Bjesnoća je smrtonosna akutna virusna bolest ljudi i životinja, te ona uzrokuje akutni encefalitis kod domaćih i divljih životinja. Virus se nalazi u slini zaražene životinje, prenosi se ugrizom, ogrebotinom i lizanjem oštećene kože i sluznice. Obolijevaju sve toplokrvne životinje, uključujući i domaće životinje. Svjetska zdravstvena organizacija obznanila podatke da u svijetu godišnje umire 55.000 ljudi od ove bolesti.

Polaganje mamaka za oralnu vakcinaciju lisica iz zrakoplova obavlja se pomoću specijalnog uređaja s ugrađenim GPS sustavom i posebnim softverom koji dozira mamke jedan po jedan. 25 mamaka polaže se na površinu od 1 km2, a udaljenost između 2 mamka je oko 80 m. Ti mamci sadrže cjepivo koje je u obliku otopine (1,8 ml) upakirano u plastično-aluminijsku kapsulu smještenu u središtu hranjivog mamka. Mamak je izrađen od smjese ribljeg brašna, te svojim mirisom privlači životinje. Tamno-smeđe je boje te podsjeća na kolačić. Sadrži i antibiotik tetraciklin (150 mg po mamku), koji se odlaže u zubima životinja, te predstavlja marker i služi kao dokaz da je životinja cijepljena. Kad mamak pojede divlja životinja za 21 dan razvije se imunitet, te ih štiti od bjesnoće 12 mjeseci. Mamci za cijepljenje lisica nisu namjenjeni za cijepljenje domaćih životinja.

Oralna vakcinacija protiv bjesnoće odobrena je samo za uporabu kod divljih životinja, a ne i za vakcinaciju domaćih životinja. Ako životinja konzumira veći broj mamaka, može doći do probavnih smetnji, no nema dugoročne opasnosti za njeno zdravlje.

Mamke postavljene u prirodi ne smije se dirati niti pomicati, no ukoliko se prilikom polaganja dogodi da neki od mamaka padne u dvorište ili naseljeno područje, preporuča se ukloniti ga u najbliži grm ili na rub šume, uz obvezno korištenje zaštitnih rukavica. Neoštećeni mamak nije opasan za zdravlje ljudi, no ako je vanjski omot mamka oštećen i tekućina s cjepivom je vidljiva, takav mamak više nije djelotvoran i u tom slučaju poželjno je uz pomoć zaštitnih rukavica staviti mamak u vrećicu i odnijeti ga u najbližu veterinarsku stanicu. Nakon kontakta s mamkom obvezno je pranje ruku i drugih izloženih dijelova kože vodom i sapunom, a ako je osoba došla u kontakt s unutrašnjim sadržajem mamka, odnosno cjepivom, preporuča se da se obrati svom liječniku opće prakse za savjet.

Za vrijeme trajanja i mjesec dana nakon provedbe polaganja mamaka vlasnicima životinja preporuča se da pojačaju nadzor nad njima, da ih ne puštaju izvan dvorišta ili da u šetnji obvezno koriste povodac.

Nakon provedbe oralnog cijepljenja vrši se odstrel lisica i njihova dostava u ovlaštene veterinarske stanice.

Više o oralnoj vakcinaciji lisica pročitajte na www.veterinarstvo.hr.

lisica2-001

Stranica 10 od 26