Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Nedjelja, 11 Tra 2021

Održan sastanak s predstavnicima Konjičkog kluba Bilogorski rendžeri i Saveza konjičkih udruga Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

     U cilju uključivanja šire javnosti u poslove zaštite prirode, a slijedom želje da članovi Konjičkog kluba Bilogorski rendžeri pridonesu zaštiti prirode u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije dana 17. siječnja 2014. godine održan je sastanak između predstavnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i g. Davor Rajšelom predstavnikom Konjičkog kluba Bilogorski rendžeri i g. Željkom Car predstavnikom Saveza konjičkih udruga Koprivničko-križevačke županije.

Na sastanku se raspravljalo o mogućnostima edukacije članova konjičkih klubova od strane Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije . Teme edukacija bile bi vezane za prirodu i njene značajke, zaštićena područja, značajne biljne i životinjske vrste, načine monitoringa pojedinih prirodno važnih područja, biljnih i životinjskih vrsta, načina ponašanja u prirodi radi njenog očuvanja i održivog korištenja te druge slične teme.

Predstavnici Konjičkog kluba Bilogorski rendžeri i Saveza konjičkih udruga Koprivničko-križevačke županije iskazali su interes za uključivanje svojih članova u takve edukacije i predložili da se naučeno primjeni u praksi tijekom jahanja budući da većina postojećih i planiranih budućih konjičkih staza prolazi kroz ekološki i prirodno značajna područja.

P1170014

Realiziran projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode“ u 2013. godini na području Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

     Nakon prikupljene dokumentacije koju su u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije dostavili vlasnici ili korisnici stambenog, gospodarskog ili javnog objekta na kojima se nalazi gnijezdo rode s područja Koprivničko-križevačke županije uspješno je realiziran projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode" u 2013. godini. Istoimeni projekt je proveden u skladu sa Sporazumom o suradnji na realizaciji projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode" u 2013. godini koji je sklopljen između Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Temeljem tog sporazuma potpisan je Ugovor o dodjeli sredstava financijske pomoći Fonda za provedbu projekta zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" na području Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Nakon objave obavijesti na internetskim stranicama Javne ustanove, putem medija, te suradnjom s gradovima i općinama Koprivničko-križevačke županije, vlasnici i predstavnici korisnika stambenih, gospodarskih ili javnih objekata na čijem krovu se nalazi gnijezdo bijele rode prikupili su potrebnu dokumentaciju te je dostavili u Javnu ustanovu. Nakon obavljenog monitoringa prijavljenih gnijezda i provjere vjerodostojnosti poslane dokumentacije u Javnoj ustanovi i njenom Upravnom vijeću isplaćena je naknada za svako pojedino evidentirano gnijezdo bijele rode u iznosu od 700,00 kuna. Polovicu tog iznosa, odnosno 350,00 kuna po svakom gnijezdu rode osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a drugu polovicu iznosa osigurala je Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije. Uz svaku pojedinu prijavu o postojanju gnijezda rode kao i dokumentacije o vlasništvu objekta priložena je izjava korisnika potpore da će se dodijeljena sredstva koristiti namjenski.

Sukladno tome u 2013. godini financijska potpora za očuvanje gnijezda roda na krovovima stambenih ili gospodarskih objekata isplaćena je sljedećim pravnim ili fizičkim osobama:

- Dječji vrtić „Bubamara" Kalinovac,

- Grad Đurđevac,

- Stanka Oreč, Molve,

- Osnovna škola Ferdinandovac,

- DVD Gornji Fodrovec,

- Krešimir Paša, Molve,

- Mato Stijepić, Kalinovac,

- Dorica Žufika, Molve,

- Krunoslav Detić, Miholec,

- Franjo Vukelić, Hrsovo,

- Sloga Podravska trgovina d.o.o. Đurđevac, trgovina u Virju.

S obzirom na treću godinu provođenja projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" i ove godine zabilježen je trend rasta interesa za uključivanje u projekt i povećanje broja evidentiranih gnijezda bijele rode te europske gnjezdarice koja je i strogo zaštićena svojta Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13).

Premještanje gnijezda bijele rode u Općini Drnje

E-mail Ispis PDF

     Suradnjom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije s Općinom Drnje, Općina Drnje je zatražila premještanje gnijezda bijele rode s lokacije na stupu javne rasvjete koji se nalazi u blizini ulaza u dvorište jedne kuće u naselju Botovo na novu lokaciju. Premještanje je zatraženo zbog blizine ulaza u tu kuću i zbog padanja izmeta rode na ogradu i ulaz u dvorište. Dopuštenje za premještanje Općina Drnje zatražila je od Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Svojim rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode dopustilo je premještanje spomenutog gnijezda rode sa stupa javne rasvjete na susjedni stup javne rasvjete. Sukladno tom rješenju i izdanim uvjetima zaštite prirode dana 13. prosinca 2013. godine izvršeno je premještanje tog gnijezda bijele rode.

Gnijezdo bijele rode je premješteno kompletno s već postojećom konstrukcijom, a kod premještanja gnijezda bili su prisutni predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Općine Drnje te Elektre Koprivnica koji su i obavili premještanje tog gnijezda.

 010203040506070809

Obilježen 2. Europski tjedan šuma

E-mail Ispis PDF

     U periodu 9. - 13. prosinca 2013. godine obilježava se Europski tjedan šuma. Glavni moto ovogodišnjeg obilježavanja Europskog tjedna šuma glasi „Europske su šume bujne - učinimo mudar izbor i koristimo ih odgovorno". Uz želju da se ovim motom prenese poruka da je drvo je pametan izbor u svakodnevici i obnovljiv način za gradnju, za grijanje i namještanje doma jer dok naftni izvori presušuju, a rudnici se iscrpljuju šume kojima se potrajno gospodare nanovo rastu. Takve šume su zdrave šume i one su jamstvo zdrave budućnosti Europe, jer zdravi okoliš jamči i zdravije i bogatije društvo

Ciljevi ovogodišnjeg obilježavanja Europskog tjedna šuma su: podići svijest šire javnosti o dobrom stanju i zdravlju šuma u Europi i ukazati na činjenicu da je šumarstvo upravo paradigma koncepta održivog gospodarenja. Također želja je uključiti što više dionika koji se bave preradom drva, korištenjem šuma te drugim aktivnostima vezanim za šumu u dijaloge vezane za šume i šumarstvo i tako smanjiti rizike po okoliš te ekološke katastrofe i osigurati održivo gospodarenje šumama.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Hrvatskim šumama upravom šuma i šumarijom Koprivnica predavanjem o šumama u osnovnim školama u zaštićenim područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji uključila se u obilježavanje 2. Europskog tjedna šuma.

Tim predavanjima ukazalo se na činjenicu da su šume u Koprivničko-križevačkoj županiji uglavnom u dobrom stanju i iskorištavaju se i štite na odgovoran način. Pri tom se vodi računa o održivom korištenju svih funkcija šuma i trajnom poboljšavanju njihova stanja, potrajnom gospodarenju s očuvanjem prirodne strukture i raznolikosti šuma, te trajnom povećanju stabilnosti i kakvoće gospodarskih i općekorisnih funkcija šuma kao važnim činjenicama koje treba uvažavati prilikom svih vidova korištenja šuma. Višestruka korist šuma očituje se kroz općekorisne, društvene, estetska, zdravstvena, rekreacijska i turističke i još druge brojne korisne funkcije šuma. One imaju vrlo važnu ulogu da nam osiguraju čisti zrak, tlo i vode, vežu vodu uz tlo i zadržavaju je u velikim količinama, sprječavaju eroziju tla, ublažavaju klimatske promijene, ali i predstavljaju važnu sirovinu za izradu proizvoda od drveta. Uz te i još mnoge ne nabrojane i važne funkcije koje imaju šume, kod bilo kakvog korištenja šuma važno je imati na umu da su one neprocjenjivo i ne nadoknadivo bogatstvo koje treba čuvati za budućnost.

europski-tjedan-suma-hr-banner-2013

Stranica 24 od 36