Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Nedjelja, 11 Tra 2021

Održana „Radionica o inventarizaciji i praćenju stanja vaskularne flore s osvrtom na kockavicu“

E-mail Ispis PDF

     U suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije 4. travnja 2014. organizirala je Radionicu o inventarizaciji i praćenju stanja vaskularne flore s osvrtom na kockavicu. Na radionici je bilo prisutno preko sedamdeset sudionika koje su činili predstavnici učenika, nastavnika i profesora brojnih osnovnih i srednjih škola s područja Koprivničko-križevačke županije. Prije početka radionice sudionicima su se obratili ravnateljica Javne ustanove Željka Kolar i zamjenik župana Ivan Pal.

Prvi dio radionice održan je u Gradskoj vijećnici u Koprivnici gdje je dr.sc. Igor Boršić iz Državnog zavoda za zaštitu prirode prezentirao Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja biološke raznolikost i održao predavanje o inventarizaciji i praćenju stanja vaskularne flore s osvrtom na kockavicu. Podsjetio je da je akcija prebrojavanja kockavice pokrenuta još 2005. godine te se od tad provodi svake godine u sklopu Nacionalnog sustava praćenja stanja biološke raznolikosti. Osvrnuo se na činjenicu da je kockavica ugrožena biljna vrsta u Hrvatskoj i kao takva strogo zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode. Razlozi ugroženosti, nestanka i smanjena broja kockavice je uništavanje njenih staništa zbog urbanizacije, melioracija područja, promjena vodnog režima te skupljanje zbog ukrasnih cvjetova.

Napomenuo je da su dosadašnjim aktivnostima od 2007. godine kada se u Nacionalni sustav praćenja stanja kockavice uključila i Koprivničko-križevačka županija u suradnji sa svojom Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije te osnovnim i srednjim školama Koprivničko-križevačke županije prikupljeni vrijedni podaci o rasprostranjenosti i brojnosti ove vrste, te se stoga i ove godine nastavlja ta akcija.

Nakon teorijskog dijela, uslijedio je praktičan rad na terenu na livadi u području sajmišta u Koprivnici u okviru kojeg je učenicima demonstriran način ispunjavanja obrasca vezanog za prebrojavanje vaskularne flore i način samog prebrojavanja vaskularne flore, a koji se mogu primijeniti prilikom prebrojavanja kockavice.

Spremnost uključivanja u „Akciju prebrojavanja kockavice za osnovne i srednje škole u 2014. godini" koja traje tijekom mjeseca ožujka i travnja iskazale su brojne osnovne i srednje škole s područja Koprivničko-križevačke županije. Aktivnosti spomenute akcije predviđaju obilazak lokaliteta na kojima kockavica raste, te prebrojavanje jedinki i određivanje veličine populacija standardnim metodama koje su opisane u „Priručniku za inventarizaciju i praćenje stanja vaskularne flore"

01 Kolar 02 Pal03 Borsic04 sajmiste05 sajmiste06 sajmiste07 sajmiste08 sajmiste11 sajmiste10 sajmiste09 sajmiste12 sajmiste

Započela „Akcija prebrojavanja kockavice za osnovne i srednje škole na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini“

E-mail Ispis PDF

         Suradnjom Državnog zavoda za zaštitu prirode s Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije i ove godine nastavlja se provođenje akcije pod nazivom „Akcija prebrojavanja kockavice za osnovne i srednje škole u 2014. godini".

Akcija prebrojavanja kockavice pokrenuta je još 2005. godine te se od tad provodi svake godine u sklopu Nacionalnog sustava praćenja stanja biološke raznolikosti. Kockavica je ugrožena biljna vrsta u Hrvatskoj i kao takva strogo zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode, a zbog nestanka staništa brojnost joj se smanjuje. Dosadašnjim aktivnostima u sklopu ove akcije, uz pomoć nastavnika i učenika, prikupljeni su vrijedni podaci o rasprostranjenosti i brojnosti ove vrste.

Kako bismo osigurali nastavak praćenja stanja ove osjetljive vrste i u 2014. godini uputili smo poziv svim osnovnim i srednjim školama na području Koprivničko-križevačke županije da se i ove godine sa svojim nastavnicima i učenicima uključe u akciju prebrojavanja kockavice. „Akcija prebrojavanja kockavice za osnovne i srednje škole u 2014. godini" će trajati tijekom mjeseca ožujka i travnja, a predviđa se obilazak lokaliteta na kojima kockavica raste, te prebrojavanje jedinki i određivanje veličine populacija standardnim metodama opisanim u „Priručniku za inventarizaciju i praćenje stanja vaskularne flore". Taj priručnik zajedno s terenskim obrascima za popunjavanje prikupljenih podataka možete pronaći na internetskoj stranici Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Za sve zainteresirane sudionike u „Akciji prebrojavanja kockavice za osnovne i srednje škole u 2014. godini" Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode organizirati će stručne radionice na kojima bi se predstavile standardne metode za inventarizaciju i praćenje stanja flore s posebnim osvrtom na kockavicu, te „Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja vaskularne flore".

Također pozivamo i ostale građane Koprivničko-križevačke županije koji su negdje primijetili kockavicu da nam se jave putem elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na broj telefona 048/621-790 kako bismo mogli evidentirati i obići lokalitet na kojem raste kockavica u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Donijeta odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina

E-mail Ispis PDF

      Na temelju članka 188. i 189. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13), te članka 9b. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 16/96, 1/05, 10/05, 12/05-pročišćeni tekst, 12/09 i 9/12) i članka 19. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 2/05, 11/05, 14/05, 18/09, 12/10 i 12/12),a sukladno očitovanju Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 612-07/14-31/01, URBROJ: 517-07-2-1-1-14-2 od 13. siječnja 2014. godine Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije na 6. sjednici održanoj 21. siječnja 2014. godine donijelo je Zaključak o pokretanju postupka i davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova u vodama unutar područja Značajnog krajobraza Čambina KLASA: 023-01/14-01/01, URBROJ: 2137-23-14-4.

Temeljem spomenutog Zaključka Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije donijelo je Odluku o raspisivanju Poziva za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina KLASA: 023-01/14-01/01, URBROJ: 2137-23-14-5 od 21. siječnja 2014. godine sukladno kojoj je raspisan Poziv za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina KLASA: 023-01/14-01/01, URBROJ: 2137-23-14-6 koji je sadržavao uvjete zaštite prirode KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-6 od 17. veljače 2010. godine i KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-11 od 7. rujna 2010. godine i druge uvjete koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba koja se javlja na Javni poziv.

Javni poziv objavljen je u javnom glasilu (Glas Podravine i Prigorja od 24. siječnja 2014. godine), a zajedno s prijedlogom Ugovora o davanju koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina objavljen je i na Oglasnoj ploči, te na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije www.zastita-prirode-kckzz.hr dana 24. siječnja 2014. godine.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv pristigla je samo jedna prijava i to od Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, 48000 Koprivnica koja je ispunjavala sve uvjete iz Javnog poziva te je Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije na 7. sjednici održanoj 11. veljače 2014. godine donijelo odluku da se koncesijsko odobrenje za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina dodijeli Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb, Upravi šuma podružnica Koprivnica.

 

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina

POZIV za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina

E-mail Ispis PDF

 

       Na temelju članka 189. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13), uz očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 612-07/14-31/01, URBROJ: 517-07-2-1-1-14-2 od 13. siječnja 2014. godine i Odluke o raspisivanju Poziva za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina KLASA: 023-01/14-01/01, URBROJ: 2137-23-14-5 od 21. siječnja 2014. godine Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije na svojoj 6. sjednici održanoj 21. siječnja 2014. godine raspisuje

 

POZIV

za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina

 

1) Predmet poziva je javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina.

2) Koncesijsko odobrenje za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina (u daljnjem tekstu: Koncesijsko odobrenje) daje se na vrijeme od 3 (tri) godine. Može ga dobiti pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje ribolova i uz slijedeće Uvjete zaštite prirode:

       2.1. Ne smije izvoditi bilo kakve zahvate bez ishođenja dopuštenja i utvrđivanja uvjeta zaštite prirode.

       2.2. Ne smije izvoditi bilo kakve zahvate bez ishođenja dopuštenja i utvrđivanja uvjeta zaštite prirode.

       2.3. Ne smije narušavati prirodne uvjete koji u zaštićenom području postoje.

       2.4. Ne smije dopustiti parkiranje vozila u zaštićenom prostoru ili njegovoj blizini na mjestima sa kojih je moguće onečišćenje tla i voda zaštićenog područja Čambine.

       2.5. Rekreacijski ribolov se može obavljati istovremeno s jednim ribolovnim priborom s po jednom udicom ili jednom varalicom.

       2.6. Rekreacijski ribolov može se obavljati u skladu s odredbom o lovostaju za pojedine vrste riba prema posebnom propisu.

       2.7. Najmanje veličine riba koje se smiju loviti su:

                  a. štuka (Esox lucius L.) 40 centimetara

                  b. smuđ (Stizostedion luciioperca L.) 40 centimetara

                  c. šaran (Cyprinus carpio L.) 40 centimetara

                  d. som (Silurus glanis L.) 60 centimetara.

       2.8. U vrijeme obavljanja lova mora ograničiti kretanje ribiča u lovnom području.

       2.9. Dužan je organizirati sakupljanje i zbrinjavanje otpada izvan zaštićenog područja.

       2.10. Mora organizirati čuvarsku službu koja nadzire provedbu ovih uvjeta zaštite prirode.

3) Prijava treba sadržavati:

       3.1. Naziv, sjedište, kontakt i adresu fizičke ili pravne osobe.

       3.2. Pravne osobe trebaju priložiti rješenje Trgovačkog suda o registraciji pravne osobe;

       3.3. Pisanu izjavu da će rekreativni ribolov u vodama Značajnog krajobraza Čambina (u daljnjem tekstu: Značajni krajobraz) obavljati u skladu sa Uvjetima zaštite prirode i posebnim uvjetima sadržanim u nacrtu Ugovora o davanju koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina.

       3.4. Iznos ponuđene cijene naknade Dnevne ribolovne dozvole za obavljanje rekreativnog ribolova u području Značajnog krajobraza (najniži iznos je 60,00 kuna).

4) Mjerila za izbor najpovoljnije ponude:

       4.1. Boravište fizičke, odnosno sjedište pravne osobe u odnosu na Značajni krajobraz (prednost imaju fizičke ili pravne osobe s područja Koprivničko-križevačke županije).

       4.2. Najviša ponuđena cijena naknade Dnevne ribolovne dozvole.

       4.3. Primjerena organiziranosti kao i financijska mogućnost održavanja ribolovnog područja Značajnog krajobraza te mogućnost potpune provedbe odredaba propisanih Zakonom.

5) Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za poziv za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina" na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije,Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica.

6) Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave poziva.

7) Nepotpune prijave neće se razmatrati kao i prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje prijave.

8) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za dobivanje Koncesijskog odobrenja donosi Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije.

9)Podnositelji prijava bit će pismeno obaviješteni o odabiru najpovoljnije ponude za dobivanje Koncesijskog odobrenja.

10) Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za dobivanje Koncesijskog odobrenja s najpovoljnijim odabranim ponuditeljem Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova)sklopit će Ugovor davanju koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina, te će isti dostaviti Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

11) Dodatne informacije mogu se dobiti u Javnoj ustanovi na broj telefona 048/621-790 radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, na službenoj internet stranici Javne ustanove www.zastita-prirode-kckzz.hr ili na Oglasnoj ploči Javne ustanove na adresi Florijanski trg 4/II, Koprivnica.

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 023-01/14-01/01

URBROJ: 2137-23-14-6

 


  

        Na temelju članka 191. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13), uz očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 612-07/14-31/01, URBROJ: 517-07-2-1-1-14-2 od 13. siječnja 2014. godine i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije _________________________________, između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesijskog odobrenja) i ______________________ (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesijskog odobrenja) dana ____________________ sklapa se

 

UGOVOR

o davanju koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina

 

Članak 1.

 

        Ugovor o davanju koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina(u daljnjem tekstu: Ugovor) uređuje međusobna prava i obveze između Davatelja koncesijskog odobrenja i Ovlaštenika koncesijskog odobrenja iz ovog Ugovora.

 

Članak 2.

 

        Ovlaštenik koncesijskog odobrenja prilikom obavljanja rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina sukladno dopisu Uprave za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-6 od 17. veljače 2010. godine i KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-11 od 7. rujna 2010. godine mora poštivati sljedeće uvjete zaštite prirode:

       1. Ne smije izvoditi bilo kakve zahvate bez ishođenja dopuštenja i utvrđivanja uvjeta zaštite prirode.

       2. Ne smije narušavati prirodne uvjete koji u zaštićenom području postoje.

       3. Ne smije dopustiti parkiranje vozila u zaštićenom prostoru ili njegovoj blizini na mjestima sa kojih je moguće onečišćenje tla i voda zaštićenog područja Čambine.

       4. Rekreacijski ribolov se može obavljati istovremeno s jednim ribolovnim priborom s po jednom udicom ili jednom varalicom.

       5. Rekreacijski ribolov može se obavljati u skladu s odredbom o lovostaju za pojedine vrste riba prema posebnom propisu.

       6. Najmanje veličine riba koje se smiju loviti su:

              - štuka (Esox lucius L.) 40 centimetara

              - smuđ (Stizostedion luciioperca L.) 40 centimetara

              - šaran (Cyprinus carpio L.) 40 centimetara

            - som (Silurus glanis L.) 60 centimetara.

       7. U vrijeme obavljanja lova mora ograničiti kretanje ribiča u lovnom području.

       8. Dužan je organizirati sakupljanje i zbrinjavanje otpada izvan zaštićenog područja.

       9. Mora organizirati čuvarsku službu koja nadzire provedbu ovih uvjeta zaštite prirode.

 

Članak 3.

 

        Ovlaštenik koncesijskog odobrenja obavljanje rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina može dozvoliti samo na temelju Dnevne dozvole za obavljanje rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina ( u daljnjem tekstu: Dnevne dozvole) i to:

          1. Osobama koje sukladno odredbama Zakona o slatkovodnom ribarstvu posjeduju uvjerenje o položenom ribičkom ispitu.

          2. Osobama bez uvjerenja o položenom ribičkom ispitu ukoliko su one:

                - Hrvatski ili strani državljani koji do kraja godine u kojoj kupuju Dnevnu dozvolu navršavaju 14 godina života, a u pratnji su ribiča koji posjeduje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu.

                - Strani državljani koji na temelju dokumenata o položenom ribičkom ispitu posjeduju uvjerenje o položenom ribičkom ispitu u Republici Hrvatskoj.

                - Osobe koje su položile kolegij ribarstva na VI. ili VII. Stupnju obrazovanja.

 

Članak 4.

 

        Dnevnu dozvolu iz članka 3. stavka 1. ovog Ugovora prodaje Ovlaštenik koncesijskog odobrenja.

        Svaki primjerak Dnevne dozvole je numeriran i ovjeren pečatom Davatelja koncesijskog odobrenja.

        Cijena Dnevne dozvole kao i raspodjela financijskih sredstava ostvarenih prodajom Dnevnih dozvola je utvrđena od strane Upravnog vijeća Davatelja koncesijskog odobrenja.

        Cijena Dnevne dozvole iznosi ___________________. Prihod ostvaren od prodaje Dnevnih dozvola sporazumno dijele Davatelj koncesijskog odobrenja i Ovlaštenik koncesijskog odobrenja, od čega Davatelju koncesijskog odobrenja pripada 40% ostvarenog prihoda, a Ovlašteniku koncesijskog odobrenja 60% ostvarenog prihoda.

        Ovlašteniku koncesijskog odobrenja navedeni prihod služit će za provedbu svih njegovih obaveza iz ovog Ugovora.

        Dio ostvarenog prihoda koji pripada Davatelju koncesijskog odobrenja predstavlja naknadu za izdavanje koncesijskog odobrenja za rekreativni ribolov u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina (u daljnjem tekstu: Naknada za izdavanje koncesijskog odobrenja) i ta sredstva namijenjena su zaštiti prirode.

        Ovlaštenik koncesijskog odobrenja dužan je Naknadu za izdavanje koncesijskog odobrenja uplaćivati jednom mjesečno i to najkasnije do 10-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec na žiro-račun Davatelja koncesijskog odobrenja.

 

Članak 5.

 

        Sukladno uvjetima iz članka 2. i članka 3. ovog Ugovora:

            1. Rekreativni ribolov u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina dozvoljen je samo s obale u vremenu od izlaska do zalaska sunca.

            2. Dozvoljena dnevna količina ulova iznosi najviše do 3 kg ribe. U dozvoljenu količinu ribe od 3 kg ne ubraja se trofejni ulov jedne ribe koja je teža od 3 kg. Dnevno je dozvoljeno uloviti samo jedan primjerak trofejne ribe.

            3. Ulovljene ribe ne smiju se stavljati u promet.

            4. Svi primjerci ulovljenih riba čija je veličina manja od veličine propisane u članku 2. točki 6. iz ovog Ugovora određenih najmanjih veličina riba koje se smiju loviti moraju se odmah vratiti u vodu.

            5. Svi primjerci ulovljenih riba koji se zadržavaju moraju biti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova, označene odsijecanjem donjeg dijela repne peraje, osim trofejnih primjeraka riba.

 

Članak 6.

 

        Ovlaštenik koncesijskog odobrenja mora svakodnevno voditi evidenciju o zaduženim i o prodanim Dnevnim dozvolama kao i o dnevno ulovljenoj količini ribe (po vrsti) u obavljanju rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina, te o tome jedanput mjesečno slati pisano izvješće Davatelju koncesijskog odobrenja.

        Sukladno izlovljenoj količini i vrsti ribe u obavljanju rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina Ovlaštenik koncesijskog odobrenja mora najmanje jedanput godišnje u optimalnom razdoblju izvršiti poribljavanje istom vrstom i količinom izlovljene ribe.

        Ribu za poribljavanje treba nabavljati isključivo sa ribnjaka koji redovito prate zdravstveno stanje (prema naređenim mjerama iz Zakona o veterinarstvu) kako bi se izbjeglo prenošenje bolesti i moguća uginuća, a svaku pošiljku ribe treba pratiti Svjedodžba o zdravstvenom stanju životinja.

        Poribljavanje iz stavka 2. ovog članka Ovlaštenik koncesijskog odobrenja mora izvršiti uz prisustvo predstavnika Davatelja koncesijskog odobrenja i o tome pravovremeno izvijestiti inspekciju zaštite prirode i veterinarsku inspekciju.

        U vode unutar Značajnog krajobraza Čambina strogo je zabranjeno unositi alohtone vrste riba.

 

Članak 7.

 

        Ovlaštenik koncesijskog odobrenja dužan je Davatelju koncesijskog odobrenja i nadležnoj inspekciji prijaviti sve eventualno zamijećene promjene koje bi mogle narušiti i ugroziti obilježja Značajnog krajobraza Čambina.

 

Članak 8.

 

        Ovlaštenik koncesijskog odobrenja dužan je sukladno točki 7. iz članka 2. stavka 1. ovog Ugovora u vrijeme obavljanja lova ograničiti kretanje ribiča u lovnom području sukladno Uvjetima obavljanja rekreacijskog ribolova u području Male i Velike Čambine (URBROJ: KC-01-2010-1057/01 od 22. 03. 2010. godine) izdanih od strane koncesionara koji gospodari Državnim otvorenim lovištem Repaš br. VI/9, a koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

 

Članak 9.

 

        Ovlaštenik koncesijskog odobrenja dužan je sukladno točki 9 iz članka 2 stavka 1 ovog Ugovora organizirati ribočuvarsku službu.

        Ribočuvarsku službu obavljaju ribočuvari za područje ribolovnih voda unutar Značajnog krajobraza Čambina (u daljnjem tekstu: Ribočuvari). Ribočuvare koji obavljaju ribočuvarsku službu u ribolovnim vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina imenuje Ovlaštenik koncesijskog odobrenja. Ribočuvari nadziru provedbu uvjeta zaštite prirode iz članka 2 ovog Ugovora i imaju ovlaštenja propisana Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 10.

        Ribočuvar u obavljanju svoje djelatnosti ovlašten je od ribiča:

            1. zatražiti dnevnu dozvolu za obavljanje ribolova,

            2. pregledati ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov,

            3. zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje može utvrditi njegov identitet

            4. privremeno oduzeti ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov.

 

Članak 11.

 

        Ako Ribočuvar zatekne na ribolovnim vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina osobu koja obavlja radnje protivne odrednicama iz ovog Ugovora dužan je u roku od 3 dana o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru na postupanje i Davatelju koncesijskog odobrenja na znanje.

        Ako Ribočuvar u skladu s Pravilnikom za obavljanje ribočuvarske djelatnosti osobi iz stavka 1. ovog članka privremeno oduzme ribolovni alat i/ili opremu za ribolov i/ili ulov dužan je u roku od 24 sata o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru te dostaviti i presliku pismene potvrde o privremenom oduzimanju.

        Osobi od koje se oduzimaju ribolovni alat i/ili oprema za ribolov i/ili ulov Ribočuvar izdaje potvrdu s točno označenim predmetima i/ili ulovom po vrsti i količini.

        Ovlaštenik koncesijskog odobrenja dužan je osigurati uvjete za oduzimanje, čuvanje i održavanje privremeno oduzetog ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova do njihove predaje nadležnom sudbenom tijelu.

        S privremeno oduzetim ribolovnim alatom i/ili opremom za ribolov i/ili ulov, do predaje nadležnom sudbenom tijelu Ovlaštenik koncesijskog odobrenja ne može raspolagati (uništiti ih, prodati, darovati, zamijeniti i sl.), osim ako posebnim zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

 

Članak 12.

 

        Ribočuvari imaju iskaznicu koja dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti Ribočuvara u ribolovnim vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina.

        Iskaznicu iz stavka 1. ovog članka izdaje Ovlaštenik koncesijskog odobrenja.

 

Članak 13.

 

        Ribiči koji love u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina dužni su Ribočuvarima omogućiti obavljanje ribočuvarskog nadzora i pružiti im sve potrebne podatke i obavijesti u svezi obavljanja ribočuvarskog nadzora te im pružati pomoć u njihovom radu.

 

Članak 14.

 

        Ribočuvari moraju imati položen ribočuvarski ispit sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu.

 

Članak 15.

 

        Ribočuvar je dužan Davatelju koncesijskog odobrenja i nadležnoj inspekciji prijaviti sve eventualno zamijećene promjene koje bi mogle narušiti i ugroziti obilježja Značajnog krajobraza Čambina.

 

Članak 16.

 

        Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Ugovora provodi inspekcija zaštite prirode sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode.

 

Članak 17.

 

        Koncesijsko odobrenje iz ovog Ugovora daje se na vrijeme od 3 godine, a stupa na snagu danom potpisivanja ovog Ugovora od strane Davatelja koncesijskog odobrenja i Ovlaštenik koncesijskog odobrenja.

 

Članak 18.

 

        Ugovor o koncesijskom odobrenju prestaje važiti:

             1. Istekom vremena na koje je koncesijsko odobrenje dodijeljeno.

             2. Smrću Ovlaštenika koncesijskog odobrenja ili prestankom djelovanja pravne osobe Ovlaštenika koncesijskog odobrenja ako se obaveze iz Ugovora o koncesijskom odobrenju ne prenesu na određenog nasljednika odnosno pravnog slijednika.

             3. Ako je Ovlaštenik koncesijskog odobrenja pravomoćnom odlukom suda ili nadležnog tijela uprave trajno zabranjeno obavljanje djelatnosti za koju je dodijeljeno koncesijsko odobrenje.

             4. Ako nastanu razlozi promjenom režima zaštite područja za koje je izdano koncesijsko odobrenje, koji sprječavaju dodjeljivanje odnosno davanje koncesijskog odobrenja na tom području.

             5. Sporazumnim raskidom Ugovora.

        U slučaju prestanka koncesijskog odobrenja iz ovog Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Ovlaštenik koncesijskog odobrenja nema pravo na nadoknadu zbog raskida koncesijskog Ugovora.

 

Članak 19.

 

        Sredstva ostvarena od Naknade za koncesijsko odobrenje iz ovog Ugovora sukladno Zakonu o zaštiti prirode prihod su Davatelja koncesijskog odobrenja i namijenjena su zaštiti prirode.

 

Članak 20.

 

        Koncesijsko odobrenje iz ovog Ugovora upisuje se u Upisnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

 

Članak 21.

 

        Eventualno nastala pitanja i sporove iz ovog Ugovora, ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno.

        U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja pitanja i sporova iz ovog Ugovora, iste će riješiti nadležan sud.

 

 

 

Davatelj koncesijskog odobrenja:                                                                                                                                                                                           Ovlaštenik koncesijskog odobrenja:

Stranica 23 od 36