Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Nedjelja, 11 Tra 2021

Održan Godišnji susret ravnatelja županijskih javnih ustanova koje se bave zaštitom prirode

E-mail Ispis PDF

       Od 28.-30. listopada. 2014 godine u Informativno edukativnom centru Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u Noskovačkoj Dubravi, održan je Godišnji susret ravnatelja županijskih Javnih ustanova koje se bave zaštitom prirode.

Uz predstavnike Javnih ustanova za zaštitu prirode iz cijele Hrvatske prvom danu susreta nazočio je župan Virovitičko-podravske županije Tomislava Tolušić, pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i prirode Nenad Strizrep, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller, voditelj Ureda projekta Integracija u EU Natura 2000 Igor Kreitmeyer, načelnik općine Čađavica Mirko Rončević i ravnateljica Parka prirode Papuk Kristina Kožić.

Godišnji susret otvorio je pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i prirode, Nenad Strizrep.

Sven Müller Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predstavio je mogućnosti financiranja sektora zaštite prirode od strane Fonda, dok je status projekta Integracija u EU Natura 2000 na nivou RH predstavio voditelj Ureda pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Igor Kreitmeyer.

Predstavljeni su brojni projekti Javnih ustanova, a Hrvoje Nevečerela sa Šumarskog fakulteta iz Zagreba održao je predavanje o parkovnom oblikovanju.

Drugi dana Godišnjeg susreta ravnatelja Javnih ustanova započeo je razgledavanjem Pustare Višnjica, a nastavljen je posjetom Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije u Virovitici. Nakon toga su predstavljeni projekti uređenja dvorca i perivoja u Suhopolju i projekt Panonski drvni centar kompetencija.

Prilikom posjete općini Pitomača, predstavljen je novi koncept srednjoškolskog obrazovanja, nove zgradu srednje škole, praktikume za nastavu, te koncepta budućeg Eko centra Banov brod.

Sudionici su zatim posjetili područje Regionalnog parka Mura-Drava, odnosno Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i upoznali se sa izuzetnom bioraznolikošću rijeke Drave u tom području. Također je obiđen Gradski park u Virovitici i crkva Sv. Roka, te samostanska zbirka.

Nakon toga gradonačelnik Virovitice, Ivica Kirin sa svojim suradnicima predstavio je ravnateljima obnovljenu palaču Pejačević, rad gradske uprave, te projekt obnove dvorca i parka u Virovitici. Sudionici Godišnjeg susreta posjetili su i Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici, gdje su se upoznali sa visokim standardima obrazovanja koje ova ustanova pruža svojim studentima.

Razgledana je i novoobnovljena kurija Janković u Kapela Dvoru, te predstavljen projekt njezine obnove.

Trećeg dana Godišnjeg susreta. sudionici su razgledali zaštićeno stablo mamutovca (Sequoia gigantea) u Orahovici, Zavičajni muzej grada Slatine i Muzej grada Orahovice, obiđen je i razgledan zaštićeni središnji gradski park, te je predstavljen Red vitezova Ružice grada.

Godišnji susret ravnatelja Javnih ustanova za zaštitu prirode RH završio je obilaskom jezera Orah.

Godisnji susret 2014

Obavijest o promjeni naziva „Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije″ u „Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije″

E-mail Ispis PDF

       Radi usklađivanja s odredbama trenutno važećeg Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine″ broj 80/13.), odnosno člankom 234. stavkom 1. tog Zakona koji je odredio je da se prirodne vrijednosti smatraju zaštićenim dijelovima prirode, a i sukladno uputama dobivenim od za poslove zaštite prirode nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i prirode provedena je procedura usklađivanja naziva naše javne ustanove s važećim zakonskim propisima te je ona svoj naziv koji je do sada glasio „Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije″ izmjenila tako da on sada glasi: „Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije″.

Potrebna procedura obavljena je temeljem članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine″ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), članka 130. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine″ broj 80/13.), članka 37. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije″ broj 7/13. i 14/13.) i odredaba Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije″ broj 7/13.), te je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije donijela Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije″ broj 3/14.). Nakon toga je u skladu s člankom 17. te Odluke Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije uz prethodnu suglasnost Župana Koprivničko-križevačke županije donijelo Statutarnu odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije.

Nakon provedene opisane procedure sukladno odredbama Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije″ broj 3/14.) i Statutarnoj odluci o Izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije″ broj 8/14.), Trgovački sud u Varaždinu dana 9. listopada 2014. godine donio je Rješenje kojem se navodi promjena naziva naše Javne ustanove, te njen dosadašnji naziv „Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije″ prestaje važiti i mijenja se tako da sad on i službeno glasi: „Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije″.

Održan 8. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima

E-mail Ispis PDF

        U cilju informiranja, razmjene iskustava i edukacije djelatnika stručnih službi radi učinkovitije i ujednačenije zaštite, očuvanja i promicanja, te održivog korištenja zaštićenih područja, kao i za što bolju učinkovitost sustava zaštite prirode Republike Hrvatske već osmu godinu za redom u organizaciji Državnog zavoda za zaštitu prirode od 15.-17. listopada 2014. godine održan je 8. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima.

Domaćin ovogodišnjeg Skupa stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima bila je Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, a na skupu je sudjelovalo preko 100-tinjak sudionika iz 40-tak javnih ustanova, Državnog zavoda za zaštitu prirode i Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kao i nekoliko nevladinih udruga i institucija koje se bave zaštitom prirode. U ime Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije bila je nazočna ravnateljica Željka Kolar.

Teme ovogodišnjih predavanja bile su: Informiranje sudionika skupa o aktivnostima Državnog zavoda za zaštitu prirode važnim za javne ustanove za zaštitu prirode, a pogotovo vezano za novosti i mogućnosti koje pruža uvođenje Informacijskog sustava zaštite prirode. Također je bilo riječi o razvoju kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima. Prezentirano je izvješće o stanju prirode 2008.-2012. godine. Puno govora i rasprave bilo je o Godišnjim programima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te o smjernicama za izradu tih programa koje je Državni zavod za zaštitu prirode uputio svim javnim ustanovama. Prezentirani su inventarizacijski podaci sektora zaštite prirode kao i zaštita vrsta kroz financiranje iz poljoprivrednih programa. Dat je osvrt na problematiku sakupljanja zavičajnih divljih vrsta u komercijalne svrhe i upravljanje posjetiteljima. Prezentirana su i iskustva u provođenju mjera zaštite prirode u radovima vezanim za obranu od štetnog djelovanja voda. Svi sudionici sudjelovali su i u radionici održanoj radi prikupljanja inputa za izradu nove Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske.

Nakon dvodnevnih predavanja, prezentacija i rasprava treći dan Skupa bio je u znaku svečanog obilježavanja šezdeset pete obljetnice utemeljenja Nacionalnog parka Paklenica. Tom prigodom osim predstavljanja geološkog vodiča i novih tiskovina Nacionalnog parka Paklenica u popodnevnim satima organiziran je i edukativni terenski obilazak Poučne staze Velika Paklenica gdje je posebno je predstavljena špilja Manita peć, koja je i posebno uređena za turističke obilaske.

 010302

Održana terenska edukacija za sudionike državnog GLOBE seminara

E-mail Ispis PDF

        U sklopu suradnje s osnovnim i srednjim školama, a u cilju provedbe promocije i edukacija o zaštićenim područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačkoj županije je dana 11. listopada 2014. godine zajedno sa šezdeset pet sudionika državnog GLOBE seminara iz cijele Hrvatske obavila terenski obilazak zaštićenih podravskih pješčanih staništa područja Posebno geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci i Kloštarskih pijesaka te o vrijednostima svakog pojedinog lokaliteta sudionicima održala prigodno edukativno predavanje. Napomenula je da su oba lokaliteta evidentirana kao europski važna područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.

Nakon predavanja na području Posebno geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci za sudionike GLOBE seminara održana je provjera usvojenih znanja svih sudionika kroz praktični rad. S obzirom da se sudionike skupa činili nastavnici različitih struka kao što su biolozi, kemičari, matematičari, fizičari, povjesničari, učitelji razredne nastave oni su podijeljeni su u nekoliko skupinama te su na Kloštarskim pijescima mjerili visinu pješčanih dina, temperaturu pijeska na različitim dubinama, vlažnost i pH, temperaturu zraka na različitim visinama od tla te vlažnost zraka. Svi dobiveni podaci i rezultati bit će su obrađeni na praktičnim vježbama, a zatim postavljeni na međunarodni GLOBE server koji se nalazi na stranici GLOBE programa, a na kojoj svi zainteresirani mogu pratiti promjene u prirodi koje opažaju učenici i njihovi mentori čitavog svijeta.

Suradnja u navedenim aktivnostima samo je nastavak dobre suradnje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Osnovne škole Đuro Ester te Županijskog stručnog vijeća nastavnika biologije na čelu s njihovim voditeljem prof. Miroslavom Kanisekom.

010203040506070809

Stranica 20 od 36