Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Petak, 22 Sij 2021

Započela provedba projekta Tri rijeke = Jedan cilj (Three Rivers = One Aim)

E-mail Ispis PDF

          S ciljem obnove krajobraza i zaštite biološke raznolikosti, a u okviru prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske na području prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav osmišljen je projekt pod nazivom Revitalizacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve), akronima Tri rijeke = Jedan cilj (Three Rivers = One Aim). U projektu sudjeluje šest hrvatskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i to iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, a s mađarske strane partner je Nacionalni park Dunav-Drava.

Početnom konferencijom koja je održana 30. rujna 2014. godine, u mađarskom mjestu Kölked, u Muzeju bijele rode koji se nalazi u sastavu Nacionalnog parka Dunav-Drava obilježen je početak projekta koji je predviđen da traje petnaest mjeseci i to u razdoblju od 01. rujna 2014. godine do 30. studenog 2015. godine. Na spomenutoj početnoj konferenciji osim predstavnika svih hrvatskih i mađarskih partnera prisutan je bio i predstavnik Zajedničkog tehničkog tajništva programa, András Tálos. Nakon predstavljanja projektnih aktivnosti s hrvatske i mađarske strane obavljen je i terenski obilazak lokaciji provedbe projektnih aktivnosti sa mađarske strane odnosno dunavskog rukavca Belső-Béda,

Financiranje projekta Tri rijeke = Jedan cilj predviđeno je u sklopu prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska (IPA CBC HUHR 2007-2013). Njegov ukupan budžet iznosi 930.662,78 eura, a sufinanciranje Europske unije je predviđeno u iznosu od 85%, odnosno 791.057,34 eura. Sudjelovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije predviđeno je u iznosu od 50.264,60 eura. Aktivnosti koje će ona provoditi u okviru ovog projekta su usmjerene na edukaciju različitih ciljnih skupina održavanjem radionica, nabavu opreme za potrebe monitoringa, postavljanje dvije promatračnice za ptice i edukativno-informativnih tabli i oznaka, te organizaciju info-dana, a sve u cilju promicanja zaštićenog područja rezervata biosfere i brojnih ugroženih zaštićenih i endemičnih vrsta koje su prisutne u njemu.

Sve partnerske institucije i njihovi zaposlenici projektom će poboljšati svoja znanja o upravljanju i provođenju monitoringa. Lokalno stanovništvo će imati koristi od tematskih edukacija koje uključuju teme iz zaštite prirode i okoliša što će im omogućiti poboljšanje životnih uvjeta i otvaranje novih radnih mjesta vezanih uz eko-turizam. Neizravno, druge regionalne institucije i privatne tvrtke će se poticati da se prilagode razvijenim modelima dobrih praksi za odgovarajuće korištenje vrijedne prirodne baštine. U tom cilju dio zemljišta će se rehabilitirati (revitalizirati), a sam sustav praćenja će se značajno poboljšati kroz postavljanje promatračnica za ptice koje će biti postavljene na ključnim točkama u rezervatu biosfere, te kroz nabavku potrebne opreme za provođenje monitoringa, edukaciju i stvaranje baze podataka. Zajednički projektni menadžment, razmjena i prijenos iskustava, promicanje i istraživanje će dodatno ojačati prekograničnu suradnju i koristi u budućnosti za zajedničko upravljanje biosfernim rezervatom, te će se osobito razvijati putem projektnih sastanaka i studijskog putovanja koji će koristiti za razmjenu iskustava, te u razvoju zajedničkog virtualnog radnog prostora.Promocija zaštite prirode, njezino očuvanje, načini mudrog korištenja i upravljanja, te promocija tradicionalnih ljudskih aktivnosti postići će se kroz događanja, zajedničku trojezičnu web stranicu projekta, promotivni materijal i postavljanje edukacijsko-informacijskih ploča (tabli).

Projekt 3 RIJEKE = 1 CILJ je nastao kao logična posljedica zajedničke potrebe za očuvanjem i obnovom vrlo vrijedne prirodne baštine područja prekograničnog UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, te ostvarivanjem i poboljšanjem prekogranične suradnje ustanova za zaštitu prirode i s hrvatske i s mađarske strane.

010203040506070809101112

Obavijest o provedbi proljetne akcije oralne vakcinacije lisica

E-mail Ispis PDF

        Sukladno obavijesti koju smo zaprimili od Ministarstva poljoprivrede-Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane provedba akcije oralne vakcinacije lisica provoditi će se u 2014. godini i to na cijelom Republike Hrvatske uključujući i Koprivničko-križevačku županiju. Akcija će se provoditi tijekom proljeća i jeseni.

Svrha oralne vakcinacije lisica je zaštita ljudi i domaćih životinja od bjesnoće, a radi iskorjenjivanja bolesti u populaciji lisica kao glavnih rezervoara te bolesti, a nastavak je to višegodišnjeg programa iskorjenjivanja bjesnoće.

Proljetna akcija oralne vakcinacije lisica započinje 28. svibnja 2014. godine, a planirano vrijeme za završetak provedbe je 15. lipanj 2014. godine, ovisno o vremenskim uvjetima. Mamci koji sadrže cjepivo polagati će se iz zrakoplova, a na taj način na području cijele Republike Hrvatske biti će distribuirano ukupno 1.413.550 vakciniranih mamaka.

Više informacija o oralnoj vakcinaciji lisica akciji dostupno je na službenoj web stranici stranici Ministarstva poljoprivrede www.veterinarstvo.hr . Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti Upravi veterinarstva i sigurnosti hrane Ministarstva poljoprivrede na telefone 01 64 43 857 (Ivana Lohman Janković, dr. med. vet.) ili 01 64 43 872 (Ivica Sučec, dr. med. vet.), ili na adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

lisica2-001

Nastavak projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)‟ na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini

E-mail Ispis PDF

       S ciljem zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikostitemeljem sklopljenog ugovora između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u 2014 godini provodit će se projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2014. godini.

Tim projektom vlasnici ili korisnici stambenih ili gospodarskih ili drugih građevinskih objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode mogu dobiti naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Ugovorom o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)‟ u 2014. godini Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost davanjem sredstva pomoći sufinancira pola iznosa naknade odnosno 350,00 kuna po gnijezdu rode svakom vlasniku ili korisniku građevinskog objekta na kojima se to gnijezdo nalazi dok preostalih 350,00 kuna osigurava Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije. Naknada služi za očuvanje gnijezda bijele rode na građevinskim objektima u Koprivničko-križevačkoj županiji na kojima se to gnijezdo nalazi.

Bijela roda (Ciconia ciconia) pripada europskim gnjezdaricama i strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine‟ broj 80/13) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine‟ broj 144/13).

Imajući u vidu činjenicu da je život i opstanak zaštićene vrste bijele rode neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude, očuvanje gnijezda na građevinskim objektima i dodjela poticajnih sredstava, važan je segment u zaštiti ove močvarne ptice koja je pokazatelj bioraznolikosti i suživota čovjeka i prirode.

Ovaj projekt započeo je 2010. godine, a njegov cilj je kroz očuvanje i zaštitu populacije bijele rode pridonijeti očuvanju područja i prostora u kojem se nalaze.

Da bi vlasnici ili korisnici ostvarili naknadu u iznosu od 700,00 kuna moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

   - kopiju osobne iskaznice vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojima se to gnijezdo nalazi,

   - kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na kojem se to gnijezdo nalazi,

   - podatke o IBAN broju računa vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojem se to gnijezdo nalazi na koji će se uplatiti naknada,

   - potpisanu Izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka,

   - fotografiju gnijezda bijele rode za koje tražite potporu.

Dodatne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode‟ na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini možete dobiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 048/ 621 790 ili putem elektroničke pošte na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Svu potrebnu dokumentaciju vlasnici objekata na čijim krovovima se nalaze aktivna gnijezda bijele rode mogu dostaviti osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica ili putem faxa: 048/ 621-707 najkasnije do 30. lipnja 2014. godine.

Obilježavanje Dan zaštite prirode i Međunarodnog dana bioraznolikosti

E-mail Ispis PDF

        Dan zaštite prirode i Međunarodnim dan bioraznolikosti 22. svibanj Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije obilježava brojnim dvotjednim aktivnostima vezanim za zaštitu prirode i zaštićene dijelove prirode. Na zaštićenim područjima kao i u područjima NATURA 2000 održane su brojne edukativne prezentacije i terenska nastava za učenike osnovnih i srednjih škola ne samo iz Koprivničko-križevačke već i iz drugih škola s područja drugih hrvatskih županija. Tiskani su i edukativno promidžbeni materijali o zaštićenim dijelovima prirode u Koprivničko-križevačkoj županiji.

U izlogu knjižnice i čitaonice Fran Galović u Koprivnici postavljeni su edukativni plakati prezentiraju i daju informacije o bijeloj rodi (Ciconia ciconia) i daju informacije o aktualnim projektima vezanim za tu europsku gnjezdaricu koja je strogo zaštićena Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine‟ broj 80/13.) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine‟ broj 144/13.). Na tim plakatima ukazuje se na činjenicu da je život i opstanak zaštićene vrste bijele rode neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude, te da je prisutnost i velika brojnost te ptice pokazatelj dobrog suživota čovjeka i prirode, kao i bioraznolikosti.

Očuvanje bioraznolikosti, održivo korištenje njenih komponenti te pravedna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz korištenja prirodnih i genetskih izvora cilj je koji proizlazi i iz Konvencije o biološkoj raznolikosti kao jednog od najvažnijih međunarodnih propisa u području zaštite prirode. Upravo da bi ukazali na bioraznolikost kao globalnu vrijednost od neprocjenjivog značaja za sadašnje i buduće generacije Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti, a donošenjem Zakona o zaštiti prirode 2003. godine proglasio Sabor Republike Hrvatske taj dan proglasio je ujedno i Danom zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Međunarodni dan bioraznolikosti svake se godine posvećuje jednoj ključnoj temi vezanoj uz bioraznolikost kao što je poljoprivreda, klimatske promjene, invazivne strane vrste ili šume. Te se svake godine obilježava raznim odgojnim, obrazovnim, rekreativnim, stručnim te drugim aktivnostima koje organiziraju nadležno ministarstvo, Državni zavod za zaštitu prirode, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i prirodnim vrijednostima te mnoge udruge i drugi dionici.

Takve a i brojne slične aktivnosti pridonose očuvanju hrvatske prirode te je Hrvatska po biološkoj raznolikosti u samom europskom vrhu. U svim njenim područjima, nizinskim, planinskim i obalnim, karakterizira je velika raznolikost staništa što je rezultiralo bogatstvom vrsta. Službeno je zabilježeno oko 40.000 vrsta, iako se procjenjuje da ih je između 50.000 i 100.000. Bogatstvo vrsta očituje se i u endemičnosti. Zabilježen je i znatan broj endema u području flore zabilježeno je preko 480 vrsta, od kojih je među najpoznatijima Velebitska degenija. Iz svega navedenog možemo zaključiti da se u Hrvatskoj nalazi i značajan dio populacija mnogih vrsta ugroženih na europskom nivou, te Hrvatska kao takva ima veliko i neprocjenjivo prirodno bogatstvo, koje valja očuvati i njegovo očuvanje promovirati i poticati i kroz prigodno obilježavanje važnih datuma za zaštitu prirode kao što je i Hrvatske ogleda se i u zaštićenim područjima, 19 nacionalnih parkova i parkova prirode Dan zaštite prirode i Međunarodnog dana bioraznolikosti

0102030405060708091011

Stranica 20 od 35