Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Petak, 03 Tra 2020

Održan 8. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima

E-mail Ispis PDF

        U cilju informiranja, razmjene iskustava i edukacije djelatnika stručnih službi radi učinkovitije i ujednačenije zaštite, očuvanja i promicanja, te održivog korištenja zaštićenih područja, kao i za što bolju učinkovitost sustava zaštite prirode Republike Hrvatske već osmu godinu za redom u organizaciji Državnog zavoda za zaštitu prirode od 15.-17. listopada 2014. godine održan je 8. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima.

Domaćin ovogodišnjeg Skupa stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima bila je Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, a na skupu je sudjelovalo preko 100-tinjak sudionika iz 40-tak javnih ustanova, Državnog zavoda za zaštitu prirode i Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kao i nekoliko nevladinih udruga i institucija koje se bave zaštitom prirode. U ime Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije bila je nazočna ravnateljica Željka Kolar.

Teme ovogodišnjih predavanja bile su: Informiranje sudionika skupa o aktivnostima Državnog zavoda za zaštitu prirode važnim za javne ustanove za zaštitu prirode, a pogotovo vezano za novosti i mogućnosti koje pruža uvođenje Informacijskog sustava zaštite prirode. Također je bilo riječi o razvoju kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima. Prezentirano je izvješće o stanju prirode 2008.-2012. godine. Puno govora i rasprave bilo je o Godišnjim programima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te o smjernicama za izradu tih programa koje je Državni zavod za zaštitu prirode uputio svim javnim ustanovama. Prezentirani su inventarizacijski podaci sektora zaštite prirode kao i zaštita vrsta kroz financiranje iz poljoprivrednih programa. Dat je osvrt na problematiku sakupljanja zavičajnih divljih vrsta u komercijalne svrhe i upravljanje posjetiteljima. Prezentirana su i iskustva u provođenju mjera zaštite prirode u radovima vezanim za obranu od štetnog djelovanja voda. Svi sudionici sudjelovali su i u radionici održanoj radi prikupljanja inputa za izradu nove Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske.

Nakon dvodnevnih predavanja, prezentacija i rasprava treći dan Skupa bio je u znaku svečanog obilježavanja šezdeset pete obljetnice utemeljenja Nacionalnog parka Paklenica. Tom prigodom osim predstavljanja geološkog vodiča i novih tiskovina Nacionalnog parka Paklenica u popodnevnim satima organiziran je i edukativni terenski obilazak Poučne staze Velika Paklenica gdje je posebno je predstavljena špilja Manita peć, koja je i posebno uređena za turističke obilaske.

 010302

Održana terenska edukacija za sudionike državnog GLOBE seminara

E-mail Ispis PDF

        U sklopu suradnje s osnovnim i srednjim školama, a u cilju provedbe promocije i edukacija o zaštićenim područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačkoj županije je dana 11. listopada 2014. godine zajedno sa šezdeset pet sudionika državnog GLOBE seminara iz cijele Hrvatske obavila terenski obilazak zaštićenih podravskih pješčanih staništa područja Posebno geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci i Kloštarskih pijesaka te o vrijednostima svakog pojedinog lokaliteta sudionicima održala prigodno edukativno predavanje. Napomenula je da su oba lokaliteta evidentirana kao europski važna područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.

Nakon predavanja na području Posebno geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci za sudionike GLOBE seminara održana je provjera usvojenih znanja svih sudionika kroz praktični rad. S obzirom da se sudionike skupa činili nastavnici različitih struka kao što su biolozi, kemičari, matematičari, fizičari, povjesničari, učitelji razredne nastave oni su podijeljeni su u nekoliko skupinama te su na Kloštarskim pijescima mjerili visinu pješčanih dina, temperaturu pijeska na različitim dubinama, vlažnost i pH, temperaturu zraka na različitim visinama od tla te vlažnost zraka. Svi dobiveni podaci i rezultati bit će su obrađeni na praktičnim vježbama, a zatim postavljeni na međunarodni GLOBE server koji se nalazi na stranici GLOBE programa, a na kojoj svi zainteresirani mogu pratiti promjene u prirodi koje opažaju učenici i njihovi mentori čitavog svijeta.

Suradnja u navedenim aktivnostima samo je nastavak dobre suradnje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Osnovne škole Đuro Ester te Županijskog stručnog vijeća nastavnika biologije na čelu s njihovim voditeljem prof. Miroslavom Kanisekom.

010203040506070809

Započela provedba projekta Tri rijeke = Jedan cilj (Three Rivers = One Aim)

E-mail Ispis PDF

          S ciljem obnove krajobraza i zaštite biološke raznolikosti, a u okviru prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske na području prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav osmišljen je projekt pod nazivom Revitalizacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve), akronima Tri rijeke = Jedan cilj (Three Rivers = One Aim). U projektu sudjeluje šest hrvatskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i to iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, a s mađarske strane partner je Nacionalni park Dunav-Drava.

Početnom konferencijom koja je održana 30. rujna 2014. godine, u mađarskom mjestu Kölked, u Muzeju bijele rode koji se nalazi u sastavu Nacionalnog parka Dunav-Drava obilježen je početak projekta koji je predviđen da traje petnaest mjeseci i to u razdoblju od 01. rujna 2014. godine do 30. studenog 2015. godine. Na spomenutoj početnoj konferenciji osim predstavnika svih hrvatskih i mađarskih partnera prisutan je bio i predstavnik Zajedničkog tehničkog tajništva programa, András Tálos. Nakon predstavljanja projektnih aktivnosti s hrvatske i mađarske strane obavljen je i terenski obilazak lokaciji provedbe projektnih aktivnosti sa mađarske strane odnosno dunavskog rukavca Belső-Béda,

Financiranje projekta Tri rijeke = Jedan cilj predviđeno je u sklopu prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska (IPA CBC HUHR 2007-2013). Njegov ukupan budžet iznosi 930.662,78 eura, a sufinanciranje Europske unije je predviđeno u iznosu od 85%, odnosno 791.057,34 eura. Sudjelovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije predviđeno je u iznosu od 50.264,60 eura. Aktivnosti koje će ona provoditi u okviru ovog projekta su usmjerene na edukaciju različitih ciljnih skupina održavanjem radionica, nabavu opreme za potrebe monitoringa, postavljanje dvije promatračnice za ptice i edukativno-informativnih tabli i oznaka, te organizaciju info-dana, a sve u cilju promicanja zaštićenog područja rezervata biosfere i brojnih ugroženih zaštićenih i endemičnih vrsta koje su prisutne u njemu.

Sve partnerske institucije i njihovi zaposlenici projektom će poboljšati svoja znanja o upravljanju i provođenju monitoringa. Lokalno stanovništvo će imati koristi od tematskih edukacija koje uključuju teme iz zaštite prirode i okoliša što će im omogućiti poboljšanje životnih uvjeta i otvaranje novih radnih mjesta vezanih uz eko-turizam. Neizravno, druge regionalne institucije i privatne tvrtke će se poticati da se prilagode razvijenim modelima dobrih praksi za odgovarajuće korištenje vrijedne prirodne baštine. U tom cilju dio zemljišta će se rehabilitirati (revitalizirati), a sam sustav praćenja će se značajno poboljšati kroz postavljanje promatračnica za ptice koje će biti postavljene na ključnim točkama u rezervatu biosfere, te kroz nabavku potrebne opreme za provođenje monitoringa, edukaciju i stvaranje baze podataka. Zajednički projektni menadžment, razmjena i prijenos iskustava, promicanje i istraživanje će dodatno ojačati prekograničnu suradnju i koristi u budućnosti za zajedničko upravljanje biosfernim rezervatom, te će se osobito razvijati putem projektnih sastanaka i studijskog putovanja koji će koristiti za razmjenu iskustava, te u razvoju zajedničkog virtualnog radnog prostora.Promocija zaštite prirode, njezino očuvanje, načini mudrog korištenja i upravljanja, te promocija tradicionalnih ljudskih aktivnosti postići će se kroz događanja, zajedničku trojezičnu web stranicu projekta, promotivni materijal i postavljanje edukacijsko-informacijskih ploča (tabli).

Projekt 3 RIJEKE = 1 CILJ je nastao kao logična posljedica zajedničke potrebe za očuvanjem i obnovom vrlo vrijedne prirodne baštine područja prekograničnog UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, te ostvarivanjem i poboljšanjem prekogranične suradnje ustanova za zaštitu prirode i s hrvatske i s mađarske strane.

010203040506070809101112

Obavijest o provedbi proljetne akcije oralne vakcinacije lisica

E-mail Ispis PDF

        Sukladno obavijesti koju smo zaprimili od Ministarstva poljoprivrede-Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane provedba akcije oralne vakcinacije lisica provoditi će se u 2014. godini i to na cijelom Republike Hrvatske uključujući i Koprivničko-križevačku županiju. Akcija će se provoditi tijekom proljeća i jeseni.

Svrha oralne vakcinacije lisica je zaštita ljudi i domaćih životinja od bjesnoće, a radi iskorjenjivanja bolesti u populaciji lisica kao glavnih rezervoara te bolesti, a nastavak je to višegodišnjeg programa iskorjenjivanja bjesnoće.

Proljetna akcija oralne vakcinacije lisica započinje 28. svibnja 2014. godine, a planirano vrijeme za završetak provedbe je 15. lipanj 2014. godine, ovisno o vremenskim uvjetima. Mamci koji sadrže cjepivo polagati će se iz zrakoplova, a na taj način na području cijele Republike Hrvatske biti će distribuirano ukupno 1.413.550 vakciniranih mamaka.

Više informacija o oralnoj vakcinaciji lisica akciji dostupno je na službenoj web stranici stranici Ministarstva poljoprivrede www.veterinarstvo.hr . Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti Upravi veterinarstva i sigurnosti hrane Ministarstva poljoprivrede na telefone 01 64 43 857 (Ivana Lohman Janković, dr. med. vet.) ili 01 64 43 872 (Ivica Sučec, dr. med. vet.), ili na adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

lisica2-001

Stranica 19 od 35