Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Subota, 22 Velj 2020

Održana terenska edukacija za sudionike državnog GLOBE seminara

E-mail Ispis PDF

        U sklopu suradnje s osnovnim i srednjim školama, a u cilju provedbe promocije i edukacija o zaštićenim područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačkoj županije je dana 11. listopada 2014. godine zajedno sa šezdeset pet sudionika državnog GLOBE seminara iz cijele Hrvatske obavila terenski obilazak zaštićenih podravskih pješčanih staništa područja Posebno geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci i Kloštarskih pijesaka te o vrijednostima svakog pojedinog lokaliteta sudionicima održala prigodno edukativno predavanje. Napomenula je da su oba lokaliteta evidentirana kao europski važna područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.

Nakon predavanja na području Posebno geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci za sudionike GLOBE seminara održana je provjera usvojenih znanja svih sudionika kroz praktični rad. S obzirom da se sudionike skupa činili nastavnici različitih struka kao što su biolozi, kemičari, matematičari, fizičari, povjesničari, učitelji razredne nastave oni su podijeljeni su u nekoliko skupinama te su na Kloštarskim pijescima mjerili visinu pješčanih dina, temperaturu pijeska na različitim dubinama, vlažnost i pH, temperaturu zraka na različitim visinama od tla te vlažnost zraka. Svi dobiveni podaci i rezultati bit će su obrađeni na praktičnim vježbama, a zatim postavljeni na međunarodni GLOBE server koji se nalazi na stranici GLOBE programa, a na kojoj svi zainteresirani mogu pratiti promjene u prirodi koje opažaju učenici i njihovi mentori čitavog svijeta.

Suradnja u navedenim aktivnostima samo je nastavak dobre suradnje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Osnovne škole Đuro Ester te Županijskog stručnog vijeća nastavnika biologije na čelu s njihovim voditeljem prof. Miroslavom Kanisekom.

010203040506070809

Započela provedba projekta Tri rijeke = Jedan cilj (Three Rivers = One Aim)

E-mail Ispis PDF

          S ciljem obnove krajobraza i zaštite biološke raznolikosti, a u okviru prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske na području prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav osmišljen je projekt pod nazivom Revitalizacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve), akronima Tri rijeke = Jedan cilj (Three Rivers = One Aim). U projektu sudjeluje šest hrvatskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i to iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, a s mađarske strane partner je Nacionalni park Dunav-Drava.

Početnom konferencijom koja je održana 30. rujna 2014. godine, u mađarskom mjestu Kölked, u Muzeju bijele rode koji se nalazi u sastavu Nacionalnog parka Dunav-Drava obilježen je početak projekta koji je predviđen da traje petnaest mjeseci i to u razdoblju od 01. rujna 2014. godine do 30. studenog 2015. godine. Na spomenutoj početnoj konferenciji osim predstavnika svih hrvatskih i mađarskih partnera prisutan je bio i predstavnik Zajedničkog tehničkog tajništva programa, András Tálos. Nakon predstavljanja projektnih aktivnosti s hrvatske i mađarske strane obavljen je i terenski obilazak lokaciji provedbe projektnih aktivnosti sa mađarske strane odnosno dunavskog rukavca Belső-Béda,

Financiranje projekta Tri rijeke = Jedan cilj predviđeno je u sklopu prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska (IPA CBC HUHR 2007-2013). Njegov ukupan budžet iznosi 930.662,78 eura, a sufinanciranje Europske unije je predviđeno u iznosu od 85%, odnosno 791.057,34 eura. Sudjelovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije predviđeno je u iznosu od 50.264,60 eura. Aktivnosti koje će ona provoditi u okviru ovog projekta su usmjerene na edukaciju različitih ciljnih skupina održavanjem radionica, nabavu opreme za potrebe monitoringa, postavljanje dvije promatračnice za ptice i edukativno-informativnih tabli i oznaka, te organizaciju info-dana, a sve u cilju promicanja zaštićenog područja rezervata biosfere i brojnih ugroženih zaštićenih i endemičnih vrsta koje su prisutne u njemu.

Sve partnerske institucije i njihovi zaposlenici projektom će poboljšati svoja znanja o upravljanju i provođenju monitoringa. Lokalno stanovništvo će imati koristi od tematskih edukacija koje uključuju teme iz zaštite prirode i okoliša što će im omogućiti poboljšanje životnih uvjeta i otvaranje novih radnih mjesta vezanih uz eko-turizam. Neizravno, druge regionalne institucije i privatne tvrtke će se poticati da se prilagode razvijenim modelima dobrih praksi za odgovarajuće korištenje vrijedne prirodne baštine. U tom cilju dio zemljišta će se rehabilitirati (revitalizirati), a sam sustav praćenja će se značajno poboljšati kroz postavljanje promatračnica za ptice koje će biti postavljene na ključnim točkama u rezervatu biosfere, te kroz nabavku potrebne opreme za provođenje monitoringa, edukaciju i stvaranje baze podataka. Zajednički projektni menadžment, razmjena i prijenos iskustava, promicanje i istraživanje će dodatno ojačati prekograničnu suradnju i koristi u budućnosti za zajedničko upravljanje biosfernim rezervatom, te će se osobito razvijati putem projektnih sastanaka i studijskog putovanja koji će koristiti za razmjenu iskustava, te u razvoju zajedničkog virtualnog radnog prostora.Promocija zaštite prirode, njezino očuvanje, načini mudrog korištenja i upravljanja, te promocija tradicionalnih ljudskih aktivnosti postići će se kroz događanja, zajedničku trojezičnu web stranicu projekta, promotivni materijal i postavljanje edukacijsko-informacijskih ploča (tabli).

Projekt 3 RIJEKE = 1 CILJ je nastao kao logična posljedica zajedničke potrebe za očuvanjem i obnovom vrlo vrijedne prirodne baštine područja prekograničnog UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, te ostvarivanjem i poboljšanjem prekogranične suradnje ustanova za zaštitu prirode i s hrvatske i s mađarske strane.

010203040506070809101112

Obavijest o provedbi proljetne akcije oralne vakcinacije lisica

E-mail Ispis PDF

        Sukladno obavijesti koju smo zaprimili od Ministarstva poljoprivrede-Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane provedba akcije oralne vakcinacije lisica provoditi će se u 2014. godini i to na cijelom Republike Hrvatske uključujući i Koprivničko-križevačku županiju. Akcija će se provoditi tijekom proljeća i jeseni.

Svrha oralne vakcinacije lisica je zaštita ljudi i domaćih životinja od bjesnoće, a radi iskorjenjivanja bolesti u populaciji lisica kao glavnih rezervoara te bolesti, a nastavak je to višegodišnjeg programa iskorjenjivanja bjesnoće.

Proljetna akcija oralne vakcinacije lisica započinje 28. svibnja 2014. godine, a planirano vrijeme za završetak provedbe je 15. lipanj 2014. godine, ovisno o vremenskim uvjetima. Mamci koji sadrže cjepivo polagati će se iz zrakoplova, a na taj način na području cijele Republike Hrvatske biti će distribuirano ukupno 1.413.550 vakciniranih mamaka.

Više informacija o oralnoj vakcinaciji lisica akciji dostupno je na službenoj web stranici stranici Ministarstva poljoprivrede www.veterinarstvo.hr . Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti Upravi veterinarstva i sigurnosti hrane Ministarstva poljoprivrede na telefone 01 64 43 857 (Ivana Lohman Janković, dr. med. vet.) ili 01 64 43 872 (Ivica Sučec, dr. med. vet.), ili na adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

lisica2-001

Nastavak projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)‟ na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini

E-mail Ispis PDF

       S ciljem zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikostitemeljem sklopljenog ugovora između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u 2014 godini provodit će se projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2014. godini.

Tim projektom vlasnici ili korisnici stambenih ili gospodarskih ili drugih građevinskih objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode mogu dobiti naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Ugovorom o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)‟ u 2014. godini Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost davanjem sredstva pomoći sufinancira pola iznosa naknade odnosno 350,00 kuna po gnijezdu rode svakom vlasniku ili korisniku građevinskog objekta na kojima se to gnijezdo nalazi dok preostalih 350,00 kuna osigurava Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije. Naknada služi za očuvanje gnijezda bijele rode na građevinskim objektima u Koprivničko-križevačkoj županiji na kojima se to gnijezdo nalazi.

Bijela roda (Ciconia ciconia) pripada europskim gnjezdaricama i strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine‟ broj 80/13) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine‟ broj 144/13).

Imajući u vidu činjenicu da je život i opstanak zaštićene vrste bijele rode neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude, očuvanje gnijezda na građevinskim objektima i dodjela poticajnih sredstava, važan je segment u zaštiti ove močvarne ptice koja je pokazatelj bioraznolikosti i suživota čovjeka i prirode.

Ovaj projekt započeo je 2010. godine, a njegov cilj je kroz očuvanje i zaštitu populacije bijele rode pridonijeti očuvanju područja i prostora u kojem se nalaze.

Da bi vlasnici ili korisnici ostvarili naknadu u iznosu od 700,00 kuna moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

   - kopiju osobne iskaznice vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojima se to gnijezdo nalazi,

   - kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na kojem se to gnijezdo nalazi,

   - podatke o IBAN broju računa vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojem se to gnijezdo nalazi na koji će se uplatiti naknada,

   - potpisanu Izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka,

   - fotografiju gnijezda bijele rode za koje tražite potporu.

Dodatne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode‟ na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini možete dobiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 048/ 621 790 ili putem elektroničke pošte na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Svu potrebnu dokumentaciju vlasnici objekata na čijim krovovima se nalaze aktivna gnijezda bijele rode mogu dostaviti osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica ili putem faxa: 048/ 621-707 najkasnije do 30. lipnja 2014. godine.

Stranica 19 od 35