Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Petak, 03 Tra 2020

Za profesore iz Francuske održano predavanje o zaštiti prirode i zaštićenim područjima Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

ÂÂS ciljem prezentacije zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, zaštićenih područja Koprivničko-križevačke županije i područja europske mreže Natura 2000 kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za sudionike koji su se osposobljavali u sklopu Erasmus+ programa na Križevačkom Visokom gospodarskom učilištu dana 2. veljače 2016. godine održano je predavanje na engleskom jeziku pod nazivom „Nature protection in the Republic of Croatia and the protected natural areas in the Koprivnica Križevci County". Sudionici predavanja bili su profesori ekonomike i marketinga u području poljoprivrede te su došli iz raznih francuskih srednjih i viših stručnih poljoprivrednih škola u pratnji profesora iz Nacionalne visoke škole za poljoprivredno obrazovanje (L'Ecole Nationale de Formation Agronomique - ENFA) iz Toulousa. Predavanje je održala Marta Lenac stručna suradnica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Nakon predavanja profesori su postavljali brojna pitanja o zaštićenim područjima naše županije te su pokazali veliku zainteresiranost za njih. Posebice ih je iznenadila brojnost zaštićenih područja u našoj županiji, njihova raznolikost kao i činjenica da neka područja imaju već dugogodišnju zaštitu koja se nije ukidala. Kako se učionica na Ratarni u kojoj se održalo predavanje nalazi nedaleko od dva zaštićena područja u kategoriji parkovne arhitekture i to parka kraj Osnovne škole Vladimir Nazor i parka kraj poljoprivredne škole u Križevcima nadamo se da su ga profesori posjetili te i na terenu mogli doživjeti dio ljepote prirode naše županije.

 DSC 5759

Završna konferencija projekta „Three Rivers = One Aim“

E-mail Ispis PDF

LOGO THREE RIVERS mali

Završnom konferencijom koja će se održati 30. studenoga 2015. godine u Noskovačkoj Dubravi završava projekt pod nazivom „Revitalizacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav"(„Three Rivers=One Aim"). Partneri u tom projektu su javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije i Nacionalni park Dunav-Drava. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provela je aktivnosti vezane za izradu projekta Idejnog rješenja za promatračnice za ptice po kojem su iste izradili svi hrvatski projektni partneri. U projektnom području u Koprivničko-križevačkoj županiji izgradila je i postavila dvije promatračnice za promatranje riječnog područja i ornitofaune, te u njihovoj okolini postavila informativno-edukativne table o pticama i vrijednostima projektnog područja. U cilju promocije projekta u Koprivnici je organizirala INFO/open day za sve partnere i ključne dionike u projektnom području. Opremila je edukativnu učionicu potrebnim namještajem i opremom potrebnom za prezentaciju, promociju i edukaciju o zaštiti prirode i njenim vrijednostima. Nabavila je nekoliko knjiga za determinaciju ptica i flore. U novouređenoj edukativnoj učionici održala je nekoliko radionica za škole i ključne dionike, te izradila brošuru o pticama za projektno područje u Koprivničko-križevačkoj županiji. Kao rezultat ovog projekta proizašla je poboljšana suradnja ustanova za zaštitu prirode i s hrvatske i s mađarske strane, te ojačana potreba za očuvanjem i obnovom vrlo vrijedne prirodne baštine područja Prekograničnog UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

alt

Izrađena brošura „Ptice Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji“

E-mail Ispis PDF

Kako bi širu javnost upoznala barem sa dijelom bogatstva ornitofaune u Prekograničnom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u okviru aktivnosti koje kao partner provodi u projektu „Tri rijeke=Jedan cilj", izradila je brošuru o pticama u svom projektnom području. Uz popratne fotografije u toj brošuri kratko je na hrvatskom i engleskom jeziku opisano deset najznačajnijih vrsta ptica koje tu obitavaju. Dane su kratke informacije o područjima biosfernih rezervata njihovom značenju, zaštiti , zoniranju i statusu. Kartografski su prikazane granice i zone Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u cijelosti i u dijelu na području Koprivničko križevačke županije. U brošuri je napomenuto da su od ukupnog broja zabilježenih vrsta ptica u području Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav udijelu koji se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji zabilježene 152 različite vrste. Izvor tih podataka je „Studija o pticama hrvatskog dijela Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav" koju je u okviru projekta „Tri rijeke=Jedan cilj" izradilo Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode i koja je ujedno bila smjernica za postavljanje promatračnica za ptice u svim županijama čije su Javne ustanove za zaštitu prirode bili partneri projekta projekta „Tri rijeke=Jedan cilj" i to u Virovitičko-podravskoj,Osječko-baranjskoj,Međimurskoj,Varaždinskoj ,Vukovarsko-srijemskoj i našoj Koprivničko-križevačkoj županiji, gdje su te promatračnice izgrađene i postavljene jedna uz jezero Čambina i jedna na obali Drave u blizini Šoderice. Brošura „Ptice Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunavu u Koprivničko-križevačkoj županiji" je informativno edukativnog karaktera te se može vidjeti i preuzeti ovdje.

brosura 210x210-naslovnica

Međužupanijska i prekogranična suradnja kroz projekt „Tri rijeke = Jedan cilj“

E-mail Ispis PDF

Obnova krajobraza i zaštita bioraznolikosti, na području Prekograničnog UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav kao i želja za postizanjem što efikasnijeg upravljanja tim zaštićenim područjem bio je povod za osmišljavanje i provođenje projekta „Revitalizacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, akronima „Tri rijeke = Jedan cilj" u sklopu IPA CBC HUHR 2007-2013.

U projektu je sudjelovalo šest hrvatskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i to iz Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Vukovarsko-srijemske županije, te mađarski partner Nacionalni park Dunav-Drava. Započeo 1. rujna 2014. godine, a njegov završetak je 30. studenoga 2015. godine kad će se u Noskovačkoj Dubravi održati završna konferencija. Ukupan budžet iznosio je 930.662,78 eura, a sufinanciranje EU je 85%. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provela je aktivnosti izrade projekta Idejnog rješenja za promatračnice za ptice po kojem su iste izradili svi hrvatski projektni partneri. U svojem projektnom području izgradila je i postavila dvije promatračnice za promatranje riječnog područja i ornitofaune, te u njihovoj okolini postavila informativno-edukativne table o pticama i vrijednostima projektnog područja. Organizirala je INFO/open day za sve partnere i ključne dionike u projektnom području, opremila edukativnu učionicu potrebnim namještajem i opremom za prezentaciju, edukaciju o zaštiti prirode i njenim vrijednostima. Nabavila je nekoliko knjiga za determinaciju ptica i flore, izradila brošuru o pticama za projektno područje u Koprivničko-križevačkoj županiji, te održala nekoliko radionica za škole i ključne dionike. Kao rezultat ovog projekta proizašla je poboljšana suradnja ustanova za zaštitu prirode i s hrvatske i s mađarske strane, te ojačana potreba za očuvanjem i obnovom vrlo vrijedne prirodne baštine projektnog područja.

PB256423

Stranica 11 od 35