Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Utorak, 21 Sij 2020

Međužupanijska i prekogranična suradnja kroz projekt „Tri rijeke = Jedan cilj“

E-mail Ispis PDF

Obnova krajobraza i zaštita bioraznolikosti, na području Prekograničnog UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav kao i želja za postizanjem što efikasnijeg upravljanja tim zaštićenim područjem bio je povod za osmišljavanje i provođenje projekta „Revitalizacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, akronima „Tri rijeke = Jedan cilj" u sklopu IPA CBC HUHR 2007-2013.

U projektu je sudjelovalo šest hrvatskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i to iz Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Vukovarsko-srijemske županije, te mađarski partner Nacionalni park Dunav-Drava. Započeo 1. rujna 2014. godine, a njegov završetak je 30. studenoga 2015. godine kad će se u Noskovačkoj Dubravi održati završna konferencija. Ukupan budžet iznosio je 930.662,78 eura, a sufinanciranje EU je 85%. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provela je aktivnosti izrade projekta Idejnog rješenja za promatračnice za ptice po kojem su iste izradili svi hrvatski projektni partneri. U svojem projektnom području izgradila je i postavila dvije promatračnice za promatranje riječnog područja i ornitofaune, te u njihovoj okolini postavila informativno-edukativne table o pticama i vrijednostima projektnog područja. Organizirala je INFO/open day za sve partnere i ključne dionike u projektnom području, opremila edukativnu učionicu potrebnim namještajem i opremom za prezentaciju, edukaciju o zaštiti prirode i njenim vrijednostima. Nabavila je nekoliko knjiga za determinaciju ptica i flore, izradila brošuru o pticama za projektno područje u Koprivničko-križevačkoj županiji, te održala nekoliko radionica za škole i ključne dionike. Kao rezultat ovog projekta proizašla je poboljšana suradnja ustanova za zaštitu prirode i s hrvatske i s mađarske strane, te ojačana potreba za očuvanjem i obnovom vrlo vrijedne prirodne baštine projektnog područja.

PB256423

Održane radionice u sklopu projekta „THREE RIVERS = ONE AIM“

E-mail Ispis PDF

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije 19. i 20. studenog organizirala je radionice za škole, ključne dionike i korisnike zaštićenog područja Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav s područja Koprivničko-križevačke županije. To je jedna od aktivnosti koju Javna ustanova kao partner provodi u projektu „Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve" („Three Rivers = One Aim") koji se provodi u sklopu prekograničnog programa IPA CBC HUHR 2007-2013.

Kroz prigodna predavanja prezentirane su prirodne vrijednosti i značaj riječnog ekosustava Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, predstavljeni novi sadržaji i mogućnosti koji su kroz aktivnosti projekta nastali, a namijenjeni su za kvalitetniju edukaciju i praćenje stanja tog višestruko zaštićenog projektnog područja i unapređenje njegove zaštite. Sudionici su upoznati i s lokacijama novoizgrađenih promatračnica za ptice na Čambini i obali Drave u blizini Šoderice, te su u prostorima Javne ustanove imali prilike razgledati u sklopu projekta opremljenu edukativnu učionicu, nabavljenu literaturu za determinaciju ornitofaune i flore te ostalu nabavljenu opremu.

Cilj ovih radionica bio je ukazati na bogatu bioraznolikost i kulturno-tradicijsku baštinu područja Mure, Drave i Dunava, potrebu njegovog očuvanja te njegove velike mogućnosti za ekonomski, socio-kulturni, turistički, edukativni, znanstveni i ekološki održiv razvoj.

Sve sudionike radionice prigodnim riječima pozdravio je zamjenik župana Ivan Pal koji se zahvalio organizatorima na nizu aktivnosti kroz koje doprinose zaštiti zaštićenih područja u Koprivničkoj-križevačkoj županiji.

01 PP4 PB196008 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZPB196022 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZPB196105 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZ01 PP4 PB196080 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZ01 PB196130 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZPP4 PB196117 Radionica kljucni dionici i korisnici TBRMDD u KKZ

02 PB206154 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PB206188 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PP4 PB206150 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PB206209 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PB206211 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PB206212 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD02 PP4 PB206210 Radionica skole i drugi dionici TBRMDD

Uspješno realiziran projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2015. godini na području Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

Nakon prikupljene dokumentacije koju su u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dostavili vlasnici ili korisnici stambenog, gospodarskog ili javnog objekta na kojima se nalazi gnijezdo rode s područja Koprivničko-križevačke županije uspješno je realiziran projekt projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2015. godini. Istoimeni projekt je proveden u skladu sa Ugovorom o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" na području Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini koji je sklopljen između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Obavijestima na internetskim stranicama Javne ustanove, putem medija, te suradnjom s gradovima i općinama Koprivničko-križevačke županije, vlasnici i predstavnici korisnika stambenih, gospodarskih ili javnih objekata na čijem krovu se nalazi gnijezdo bijele rode pozvani su na sudjelovanje u projektu, te su prikupili potrebnu dokumentaciju i dostavili ju u Javnu ustanovu. Nakon obavljenog monitoringa prijavljenih gnijezda i provjere vjerodostojnosti poslane dokumentacije u Javnoj ustanovi i njenom Upravnom vijeću isplaćena je naknada za svako pojedino evidentirano gnijezdo bijele rode u iznosu od 700,00 kuna. Polovicu tog iznosa, odnosno 350,00 kuna po svakom gnijezdu rode osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a drugu polovicu iznosa osigurala je Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Uz svaku pojedinu prijavu o postojanju gnijezda rode kao i dokumentacije o vlasništvu objekta priložena je izjava korisnika potpore o vjerodostojnosti danih podataka.

Sukladno tome u 2015. godini financijska potpora za očuvanje gnijezda roda na krovovima stambenih ili gospodarskih objekata isplaćena je sljedećim pravnim ili fizičkim osobama:

- Dječji vrtić „Bubamara" Kalinovac,

- Grad Đurđevac,

- Eko papir d.o.o.,

- Biovita Zagreb d.o.o. za preradu voća i trgovinu,

- Općina Virje,

- Sloga Podravska trgovina d.o.o. Đurđevac,

- Župni ured Rkt. Miholec,

- Lotus obrt za ugostiteljstvo,

- Osnovna škola Ferdinandovac,

- Osnovna škola Koprivnički Ivanec,

- DVD Gornji Fodrovec,

- Franjo Vukelić, Hrsovo,

- Poljoprivredna Zadruga Virje.

S obzirom da se u našoj županiji ovaj projekt provodi već šestu godinu za redom i ove godine zabilježen je trend rasta interesa za uključivanje u projekt i povećanje broja evidentiranih gnijezda bijele rode, kao i interes šire javnosti za zaštitom te europske gnjezdarice koja je i strogo zaštićena svojta Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13).

Održan INFO/OTVORENI DAN projekta „THREE RIVERS = ONE AIM“

E-mail Ispis PDF

huhr logo cr ok 2

LOGO THREE RIVERS mali

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije 29.10.2015. organizirala je Info/otvoreni dan projekta „Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve" („Three Rivers = One Aim") koji kao partner provodi u sklopu prekograničnog programa IPA CBC HUHR 2007-2013.

Na tom događanju bili su prisutni predstavnici hrvatskih projektnih partnera odnosno javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Vukovarsko-srijemske županije, te mađarski partner iz Nacionalnog parka Dunav-Drava, predstavnik Zajedničkog tehničkog tajništva Programa iz Budimpešte András Tálos, te najvažniji dionici projektnog područja u našoj županiji.

Nakon pozdravnih riječi i riječi dobrodošlice Marijana Štimca predstavnika Koprivničko-križevačke županije i Željke Kolar ispred organizatora, András Tálos je predstavio INTERREG V-A HU-HR Program 2014-2020. U ime glavnog korisnika Tatjana Arnold Sabo iz javne ustanove Virovitičko-podravske županije prezentirala je planirane i provedene projektne aktivnosti svih projektnih partnera. Studiju o pticama Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav koja je izrađena u sklopu projekta za hrvatski dio predstavio je Tibor Mikuška izHrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, dok je mađarski partner prezentirao studiju o pticama za mađarski dio projektnog područja.

Poslije radnog dijela sudionici su obišli područje Drave u blizini Šoderice na kojem je započela gradnja promatračnice za ptice koju kao jednu od projektnih aktivnosti provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

huhr eu logo hosszu hr 2

01 PA29543102 PA29545003 Info dan 3R1C 02104 PA29545705 PA29549906 PA29550507 Info dan 3R1C 056-00108 Info dan 3R1C 059-00109 Info dan 3R1C 060-00110 Info dan 3R1C 067-00111 PA295529

„Za sadržaj ovog članka je odgovorna Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i ne predstavlja nužno stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela."

Stranica 11 od 34