Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Subota, 25 Ožu 2023

Održan 2. sastanak Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji

E-mail Ispis PDF

U koordinaciji i organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, dana 13. veljače 2023. godine održan je drugi po redu sastanak Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji. Tema sastanka bile su povezane s obilježavanjem 12. obljetnice proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava.

Na početku sastanka prisutne je pozdravio zamjenik župana Ratimir Ljubić koji je naglasio ulogu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u očuvanju prirode, a time i područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Pohvalio je njene aktivnosti te istaknuo veliki broj projekata koje ona provodi i čije su aktivnosti vezane za to područje i očuvanje njegove biološke i krajobrazne raznolikosti. Napomenuo je da njene edukativne aktivnosti imaju veliku ulogu u razvoju svijesti ključnih dionika vezano za očuvanje prirode Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Nakon toga, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenih dijelova prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar, održala je prezentaciju pod nazivom „Regionalni park Mura-Drava od proglašenja do danas" u kojoj je prisutne upoznala s procedurom proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava, dala im informacije o njegovoj lociranosti i površini te svrsi zaštite. Istaknula je i da je to višestruko zaštićeno prirodno područje važno ne samo na nacionalnoj nego i na međunarodnoj razini. Potom je prezentirala najvažnije projekte koje je provodila ili u njih bila uključena Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u razdoblju od 2011. godine, odnosno od perioda proglašenja Regiolnog parka Mura-Drava pa do danas. Isto tako, prezentirane su i brojne aktivnosti provedene u tom području koje su financirane kroz različite projekte. je važnost napravljene infrastrukture (vidikovaca, promatračnica za ptice, sjenica, poučnih staza, informativno-edukativnih tabli i oznaka), stručnih studija edukativnih materijala, nabavljene opreme i dr. Naglasila je i da sve spomenuto ne bi bilo moguće realizirati bez podrške Koprivničko-križevačke županije i dobre suradnje s ključnim dionicima. Kao primjere dobre suradnje s ključnim dionicima navela je suradnju sa Zavodom za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i Općinom Legrad, te najavila njihove prezentacije.

Član vijeća i predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Mladen Matica, održao je prezentaciju pod nazivom „Od NATREG-a do LIFE-a". U njoj je napomenuo da je projekt NATREG, koji je započeo 2009. godine, bio začetnik svih budućih projekata i početak suradnje između svih relevantnih institucija koje imaju veliku ulogu u očuvanju područja rijeka Mure, Drave te Dunava u zemljama kroz koje te rijeke protječu. Osim toga, istaknuo je kako je i NATREG program rezultirao i novim projektnim prijedlogom, odnosno projektom LIFE.

Predstavnica Općine Legrad Jelena Maljak u svojoj se prezentaciji pod nazivom „Regionalni park Mura-Drava u aktivnostima Općine Legrad" osvrnula na projekte i aktivnosti u kojima je Općina Legrad sudjelovala na području Regionalnog parka Mura-Drava. Kao primjer dobre prakse i suradnje s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije spomenula je projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", u sklopu kojeg je uređena šetnica uz jezero Šoderica uz koju su postavljene info-edukativne table koje prezentiraju bioraznolikost tog zaštićenog i Natura 2000 područja, postavljeni su javna rasvjeta i urbani sadržaji, uređeno je dječje igralište,te su nabavljeni električni bicikli i hibridno vozilo. Na kraju prezentacije spomenula je i „ Prvu školu uz rijeku u Koprivničko-križevačkoj županiji" koju je Javna ustanova formirala na području Općine Legrad u blizini ušća Mure u Dravu i koju koristi i Općina Legrad. Osim toga, spomenula je i poučnu stazu koju je Javna ustanova formirala uz Dravu u blizini ušća Mure u Dravu i koju također koristi Općina Legrad.

Sastanak je završio pitanjima i prijedlozima te raspravom u kojoj su članovi Suradničkog vijeća Ivan Petak i Ivica Sabolić iznijeli problematiku šteta koje rade kormorani koji uništavaju riblji fond te dabrovi koji devastiraju stanište na području Regionalnog parka Mura-Drava. Član Suradničkog vijeća Krunoslav Arač osvrnuo se na predstojeće aktivnosti u kojima će se obavljati sjeća dijela šume na području Novačke, Donje Dubrave i Podravske Selnice te je predložio da se provedu aktivnosti prethodnog informiranja javnosti o tom zahvatu za koje su ishođena potrebna dopuštenja i dozvole.

Nakon kratke rasprave o spomenutim temama, sastanak Suradničkog vijeća završio je uz zaključak da se idući sastanak održi što ranije, a sukladno ukazanoj potrebi vezano za aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji.

IMG 7127IMG 7133IMG 7140IMG 7152IMG 7157IMG 7190IMG 7214IMG 7240

Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski

E-mail Ispis PDF

Temeljem odredbe članka 56.a i članka 138. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članka 18., članka 19., članka 20. i članka 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08) te Odluke o upućivanju prijedloga Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski na javnu raspravu (KLASA: 007-01/23-01/01, URBROJ: 2137-112-23-4) koju je donijelo Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dana 12. siječnja 2022. godine na svojoj 18. sjednici, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, dana 27. siječnja 2023.godine daje

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE

o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski

Javna rasprava o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski provodi se javnim uvidom u plan i javnim izlaganjem te traje 30 dana, počevši od 6. veljače 2023. godine do 7. ožujka 2023. godine.

Tijekom javne rasprave, javnost i zainteresiranoj javnosti omogućen je uvid u prijedlog Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski i to:

- na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (https://www.zastita-prirode-kckzz.hr/),

- na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije (https://kckzz.hr/hr/),

- u prostoriji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije na adresi Florijanski trg 4/II, Koprivnica, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, javnost i zainteresirana javnost svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na prijedlog Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski, može:

- dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

- upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, zaključno s danom završetka javne rasprave,

- dostaviti u pisanom obliku na adresu: Florijanski trg 4/II, 48 000 Koprivnica, s naznakom „Očitovanje na Prijedlog Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski", zaključno s danom završetka javne rasprave

- dostaviti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , zaključno s danom završetka javne rasprave

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje prijedloga Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski održati će se dana 20. veljače 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 10:00 sati u Đurđevcu u Hotelu Picok d.o.o., na adresi Trg Sv. Jurja 9, 48350 Đurđevac.

Ova obavijest objavit će se:

- na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (https://www.zastita-prirode-kckzz.hr/)

- na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije (https://kckzz.hr/hr/).

 

KLASA:350-03/21-01/02

URBROJ: 2137-112-23-45

 

 RAVNATELJICA:

Željka Kolar, dipl.ing.

 

Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski

Prijedlog Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski

 

Datum objave: 27. siječnja 2023. godine

P9030018-001IMG 4182-001Euplagia quadripunctaria 17 Spaanse vlag Saxifraga-Jan van der Straaten-001

U okviru projekta „Riverside“ osnovano Suradničko vijeće za područje Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji

E-mail Ispis PDF

RIVERSIDE logo

Jedna od aktivnosti koju Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provela u okviru projekta „Riverside" (Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, Acronym: Riverside, HUHR/1901/2.2.1/0122) je i utemeljenje i osnivanje Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji. Tome je prethodilo nekoliko radionica/sastanaka na kojima su identificirani ključni dionici, pravne ili fizičke osobe koje svojim aktivnostima utječu ili mogu utjecati na upravljanje, bioraznolikost i krajobraznu raznolikost tog prirodno vrijednog područja. Osnivački sastanak Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji održan je u srijedu 14. prosinca 2022. godine. Prije radnog dijela sastanka, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić pozdravio je sve prisutne te je ukazao na važnost očuvanja bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti rijeka Mure i Drave za Koprivničko-križevačku županiju. Također je izrazio zadovoljstvo što su te prirodne vrijednosti prepoznate kao dio europski važnog Natura 2000 područja, a i kao dio od strane UNESCO-a proglašenog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Radni dio sastanka započeo je prezentacijom koju je održala ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željke Kolar i u kojem je predstavljen projekt „Riverside", njegove aktivnosti te koraci koji su prethodili utemeljenju i osnivanju Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji. Predstavljeni su i od strane pravnih i fizičkih osoba imenovani predstavnici koji će biti članovi Suradničkog vijeća. Sukladno tome donijet je Zaključak o utemeljenju Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji u kojem je navedeno da njega čine predstavnici općina s područja koje obuhvaća Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji, grada Koprivnice, Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, PORA-Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, Turističkih zajednica (Koprivničko-križevačke županije i područja Središnja Podravina), Hrvatskih šuma Uprave šuma Koprivnica, Hrvatskih voda VGI za mali sliv „Bistra", Županijske uprave cesta Koprivničko-križevačke županije, Dječjeg vrtića Tratinčica, Zajednice športsko ribolovnih klubova Koprivnica i Športsko ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije. Nakon toga, raspravljano je o Poslovniku o radu Suradničkog vijeća i nakon provedene rasprave donesen je Zaključak o usvajanju Poslovnika o radu Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji. Uslijedio je i izbor predsjednika/ice Suradničkog vijeća. Za predsjednicu je po funkciji izabrana ravnateljica Javne ustanove Željka Kolar, a za njenog zamjenika jednoglasno je izabran Mladen Matica, član Suradničkog vijeća i predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Za Zapisničara Suradničkog vijeća jednoglasno je izabrana Marta Lenac, stručna suradnica u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. U nastavku sastanka, članovi Suradničkog vijeća složili su se da će aktivnosti i projekti koji se provode na zaštićenim područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji pomoći u poboljšanju međusobne suradnje svih članova Suradničkog vijeća te u razmjeni iskustva, znanja i mišljenja u svrhu bolje zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije te dogovorili da će idući sastanak Suradničkog vijeća biti održan početkom 2023. godine.

IMG 6928IMG 6941IMG 6936IMG 6949IMG 6996

huhr logo HR smallhuhr slogan hrINTERREG LOGO HR

Poslovnik o radu Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji

Na području Šoderice i ušća Mure u Dravu postavljene nove informativno-edukativne table izrađene u projektu „Riverside“

E-mail Ispis PDF

RIVERSIDE logo

Kako bi se bolje prezentirala i označila bioraznolikost staništa i ciljne vrste zaštićenog područja Regionalnog parka Mura-Drava, a koji je ujedno i sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 područja Mura i Gornji tok Drave važnog za ptice, ciljne vrste i staništa, kao i od strane UNESCO-a proglašenog Biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije na tom području postavila je šest novih informativno-edukativnih tabli. Sve te table su osmišljene, izrađene i postavljene u sklopu projekta „Riverside" u kojem je Javna ustanova partner. Tri table postavljene su na području jezera Šoderica uz šetnicu koja je ranije izgrađenu u suradnji Javne ustanove i Općine Legrad kroz projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad". Preostale tri table postavljene su na području ušća Mure u Dravu uz postojeću poučnu stazu i prvu Školu uz rijeku u Koprivničko-križevačkoj županiji formiranu u sklopu projekta coop MDD. Tekstualni sadržaj na svim tablama napisan je na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku. Cilj slikovno-tekstualnog trojezičnog sadržaja na svim postavljenim tablama je što bolje informirati i educirati posjetitelje o prirodnim vrijednostima tog višestruko zaštićenog prirodno vrijednog područja, uputiti na pravila ponašanja u njemu, opasnosti koju predstavljaju brojne invazivne biljne i životinjske vrste koje su prisutne na tim lokalitetima te povećati interes za posjetu i upoznavanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti tih zaštićenih i Natura 2000 područja koja predstavljaju samo dio bogate prirodne baštine Koprivničko-križevačke županije.

IMG 5592

IMG 5034IMG 5038IMG 5045viber slika 2022-09-02 19-20-56-344viber slika 2022-09-02 19-20-56-837viber slika 2022-09-02 19-20-57-076

huhr logo HR smallhuhr slogan hrINTERREG LOGO HR

Stranica 2 od 44