Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Utorak, 22 Ruj 2020

22. svibnja: Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

E-mail Ispis PDF

Dan zaštite prirode obilježava se svake godine 22. svibnja na Međunarodni dan biološke i krajobrazne raznolikosti te se u tom razdoblju prigodnim odgojnim, obrazovnim, edukativnim, stručnim i drugim aktivnostima potiče i promiče zaštita prirode.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i ove 2011. godine obilježila je 22. svibanj nizom prigodnih aktivnosti. U izlogu Knjižnice i čitaonice Fran Galović postavljen je informativni plakat o Regionalnom parku Mura-Drava te informativna tabla "Regionalni park Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji". Iste takve table biti će postavljene na ulaznim točkama u Općinama na kojima se proteže Regionalni park Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Za velik broj predškolske i školske djece upriličeni su dani terenske nastave i posjeti zaštićenim područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji u okviru kojih su ona na samom terenu imala prilike upoznati temeljne vrijednosti pojedinih zaštićenih područja te su se informirala o važnosti zaštite prirode i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske.

U sklopu obilježavanja Dana zaštite prirode informiranjem o projektu NATREG i njegovim aktivnostima s posebnim naglaskom na Regionalni park Mura-Drava koji se nalazi na teritoriju Koprivničko-križevačke županije i koji je ujedno odabran za pilot područje u Republici Hrvatskoj u okviru NATREG projekta ovogodišnji Dan zaštite prirode u Koprivničko-križevačkoj županiji je obilježen i kao NATREG dan.

 

3254

Javni radovi u Posebnom geografsko-botaničkom rezervatu Đurđevački pijesci

E-mail Ispis PDF

Javna ustanova za Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije je ponovno i ove godine nastavila suradnju s gradom Đurđevcom te predložila da se dio aktivnosti u sklopu provođenja programa "Javnih radova za ljepši grad Đurđevac" realizira na području Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci.

Sudionici javnih radovaSukladno tome dana 28. veljače 2011. godine dio sudionika spomenutih javnih radova na području Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci započeo je sa sanirane plohe rezervata uklanjati smeće, otpad i nepoželjnu nepješčarsku vegetaciju. Navedeni radovi odvijaju se sukladno propisanim Mjerama zaštite za Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci i nastavak su provođenja već započetog dugogodišnjeg programa "Zaštite i revitalizacije Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci". Svrha tih aktivnosti je da se uklanjanjem nepoželjne nepješčarske vegetacije omogući opstanak i proširivanje karakteristične vegetacije pijesaka.

Sve osobe koje sudjeluju u spomenutim javnim radovima dobile su posao zahvaljujući provođenju mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu kojih se zapošljavaju osobe koje su već duže vrijeme na listi čekanja za zapošljavanje, a s područja su grada Đurđevca.

Provođenjem dijela aktivnosti u sklopu spomenutih javnih radova na području Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci nastavlja se već dugogodišnja dobra suradnja između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, grada Đurđevca i Komunalija d.o.o., Đurđevac i time pridonosi očuvanju i revitalizaciji "Hrvatske sahare" kako se često naziva Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci.

Sudionici javnih radova

Pijesci prije javnih radovaPijesci prije javnih radovaPijesci za vrijeme trajanja javnih radovaPijesci za vrijeme trajanja javnih radova

Vegetacija pijesaka

Saniran Spomenik prirode "Staro stablo pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)" u Močilama kraj Koprivnice

E-mail Ispis PDF

Nakon redovitog obilaska, odnosno monitoringom zaštićenih područja i prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije od strane predstavnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, utvrđeno je da na Spomeniku prirode "Staro stablo pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)" koje se nalazi na području Močila na k.č. broj 13013 u k.o. Koprivnica postoji mnogo suhih grana za koje postoji opasnost da se odlome i padnu na obližnje stambene objekte i pripadajuće dvorište ili da ugroze posjetitelje.

S obzirom na utvrđeno stanje, a sukladno Mjerama zaštite za taj spomenik prirode na njemu su dopušteni zahvati samo:

"    - u slučaju opasnosti od odlamanja i pada grana ili urušavanja debla, a radi sigurnosti i zaštite života ljudi koji se zateknu u blizini Spomenika prirode,

- ako je to u funkciji sprečavanja daljnjeg širenja bolesti ili poboljšanja općeg stanja Spomenika prirode  "

Imajući u vidu članak 127. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 70/05 i 139/08) prema kojem je za sve zahvate na prirodnoj vrijednosti zaštićenoj u kategoriji spomenik prirode potrebno prethodno dopuštenje i uvjeti zaštite prirode od strane nadležnog Ministarstva, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije je od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode zatražila da njihovi stručnjaci izađu na teren te daju svoje mišljenje o danjem postupcima vezanim za to zaštićeno stablo.

Nakon obavljenog terenskog uviđaja i pregleda Spomenika prirode "Starog stabla pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)" od strane stručnjaka iz Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode utvrđeno je da je na tom zaštićenom starom stablu kestena došlo do faze odumiranja pojedinih glavnih i sporednih grana te da postoji opasnost od opadanja istih. Stoga je Ministarstvo kulture izdalo Rješenje i uvjete zaštite prirode za zahvat sanacije Spomenika prirode "Staro stablo pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)" koje se nalazi na k.č. broj 13013 u k.o. Koprivnica u mjestu Močile kraj Koprivnice. Sukladno tom rješenju Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije organizirala je sanaciju tog zaštićenog stabla što je uključilo uklanjanje svih dostupnih potpuno suhih grana. O obavljenom zahvatu sanacije za koji je određen rok obavljanja 18. siječanj 2011. godine dostavljeno je izvješće Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu prirode te je nastavljen kontinuirani monitoring i praćenje zdravstvenog stanja Spomenika prirode "Staro stablo pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)" od strane Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije.

  Sanacija Spomenika prirode   Sanacija Spomenika prirode   Sanacija Spomenika prirode   Sanacija Spomenika prirode   Spomenik prirode

 

Održane trening radionice u okviru projekta NATREG

E-mail Ispis PDF

NATREG

U sklopu projekta NATREG Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Zavodom za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije tijekom mjeseca prosinca organizirala je dvije trening radionice u prostorijama Hotela Picok u Đurđevcu. Obje radionice imale su edukacijski karakter.

Sudionici trening radionice održane 5. prosinca 2010. godine bili su predstavnici nevladinih ekoloških udruga i jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije te ekoloških službi tvrtki koje su uključene u korištenje pilot područja preventivno zaštićenog Regionalnog parka Mura-Drava. Na trening radionici održanoj 15. prosinca 2010. godine sudjelovale su Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i Zavodi za prostorno uređenje susjednih županija, predstavnici glavnog partnera u projektu Zavoda za zaštitu prirode Republike Slovenije, predstavnici Državnog 

Uvodni_pozdrav
zavoda za zaštitu prirode iz Zagreba, inspekcije zaštite prirode i stručnih službi Ministarstva kulture, Upravnog odjela za poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, grada Đurđevca, te PORE-Razvojne agencije Podravine i Prigorja.
Sudionike obje radionice prigodnim riječima pozdravio je Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije g. Darko Sobota.

Tematika održanih predavanja i prezentacija na obje radionice bila je usmjerena na informacije o ekološkoj mreži Republike Hrvatske, NATURA 2000 područjima i aktivnostima NATREG projekta, te predstavljanje zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije s posebnim naglaskom na preventivno zaštićeno područje Regionalnog parka Mura-Drava u dijelu koji se nalazi na teritoriju Koprivničko-križevačke županije i koje je ujedno izabrano za pilot područje u Republici Hrvatskoj u okviru projekta NATREG. Cilj trening radionica bio je prikupiti inpute za održivo korištenje te prirodne vrijednosti i smjernice za izradu nacrta Plana upravljanja kao i Prostornog plana posebnih obilježja za područje rijeke Drave.

Nakon održanih predavanja i prezentacija u praktičnom dijelu trening radionice obrađivane su teme koje su se odnosile na prirodu, turizam, SWOT analizu prostora i promociju potencijala zaštićenih prirodnih vrijednosti i potencijalno vrijednih prirodnih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, a s posebnim naglaskom na pilot područje Regionalnog parka Mura-Drava.

Predavanje_Nevena_Trenca     Prakticni_dio1    Prakticni_dio2    Sudionici_2_radionice

Stranica 34 od 35