Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Nedjelja, 25 Kol 2019

Održane trening radionice u okviru projekta NATREG

E-mail Ispis PDF

NATREG

U sklopu projekta NATREG Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Zavodom za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije tijekom mjeseca prosinca organizirala je dvije trening radionice u prostorijama Hotela Picok u Đurđevcu. Obje radionice imale su edukacijski karakter.

Sudionici trening radionice održane 5. prosinca 2010. godine bili su predstavnici nevladinih ekoloških udruga i jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije te ekoloških službi tvrtki koje su uključene u korištenje pilot područja preventivno zaštićenog Regionalnog parka Mura-Drava. Na trening radionici održanoj 15. prosinca 2010. godine sudjelovale su Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i Zavodi za prostorno uređenje susjednih županija, predstavnici glavnog partnera u projektu Zavoda za zaštitu prirode Republike Slovenije, predstavnici Državnog 

Uvodni_pozdrav
zavoda za zaštitu prirode iz Zagreba, inspekcije zaštite prirode i stručnih službi Ministarstva kulture, Upravnog odjela za poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, grada Đurđevca, te PORE-Razvojne agencije Podravine i Prigorja.
Sudionike obje radionice prigodnim riječima pozdravio je Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije g. Darko Sobota.

Tematika održanih predavanja i prezentacija na obje radionice bila je usmjerena na informacije o ekološkoj mreži Republike Hrvatske, NATURA 2000 područjima i aktivnostima NATREG projekta, te predstavljanje zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije s posebnim naglaskom na preventivno zaštićeno područje Regionalnog parka Mura-Drava u dijelu koji se nalazi na teritoriju Koprivničko-križevačke županije i koje je ujedno izabrano za pilot područje u Republici Hrvatskoj u okviru projekta NATREG. Cilj trening radionica bio je prikupiti inpute za održivo korištenje te prirodne vrijednosti i smjernice za izradu nacrta Plana upravljanja kao i Prostornog plana posebnih obilježja za područje rijeke Drave.

Nakon održanih predavanja i prezentacija u praktičnom dijelu trening radionice obrađivane su teme koje su se odnosile na prirodu, turizam, SWOT analizu prostora i promociju potencijala zaštićenih prirodnih vrijednosti i potencijalno vrijednih prirodnih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, a s posebnim naglaskom na pilot područje Regionalnog parka Mura-Drava.

Predavanje_Nevena_Trenca     Prakticni_dio1    Prakticni_dio2    Sudionici_2_radionice

Zaštita i označavanje staništa Dianthus plumarius

E-mail Ispis PDF

Staniste_Dianthus_plumariusJavna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa Općinom Kalnik te s nadležnom inspekcijom zaštite prirode organizirala je terenski obilazak područja Značajnog krajobraza Kalnik.

Terenski obilazak je organiziran budući da se na području vrha Vranilac u Značajnom krajobrazu Kalnik na nadmorskoj visini oko 628 m, s koordinatama 5612843 i 5110729 nalazi jedino nalazište i stanište vrste karanfila Dianthus plumarius u Hrvatskoj (prof.dr. Jasenka Topić). Stanište je površine oko deset kvadratnih metara, a nalazi se na samoj planinarskoj stazi te uz stijenu. Ugroženo je zbog stalnog gaženja penjača, planinara i izletnika te je sukladno naputcima od strane prof. dr. Topić i prof. dr. Ilijanić predloženo, a od nadležne inspekcije zaštite prirode, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, naloženo da se stanište fizički označi i ogradi kako bi se spriječilo uništavanje staništa i nastanak neotklonjivih šteta na ovom zaštićenom, ali ipak ugroženom vrijednom prirodnom staništu i tako omogućio opstanak karanfila (Dianthus plumarius).

Dianthus_plumariusSukladno nalogu datom od strane nadležne inspekcije zaštite prirode Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Općinom Kalnik i uz stručnu pomoć prof. dr. Topić na mjesto ugroženog staništa karanfila (Dianthus plumarius) postaviti će zaštitnu mrežu i oznake na tablama koje će imati informativnu i edukacijsku svrhu. Zaštitna mreža će biti dimenzionirana tako da prekrije većinu ugroženog staništa, a neće spriječiti protjecanje vode te stvarati sjenu, dok će tabla sadržavati osnovne informacije o staništu i vrsti Dianthus plumarius kao i upozorenje o načinu ponašanja na tom lokalitetu.

 


Istraživanje bioraznolikosti rijeke Zrmanje 2010.

E-mail Ispis PDF

U razdoblju od 30. travnja do 6. svibnja 2010. godine Udruga studenata biologije - "BIUS" iz Zagreba provest će na području Javne ustanove "Park prirode Velebit" međunarodni istraživački projekt "Istraživanje bioraznolikosti rijeke Zrmanje 2010."

Na čelu sa studentima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (članovima Udruge BIUS), na istraživanju će sudjelovati inozemni studenti iz Udruge študentov biologije (Ljubljana), studenti iz Naučno istraživačkog društva studenata biologije "Josif Pančić" (Novi Sad) te studenti iz Istraživačkog društva studenata biologije (Skopje). Projekt je pokrenut u suradnji sDržavnim zavodom za zaštitu prirode i Javnom ustanovom "Park prirode Velebit", s glavnim ciljem inventarizacije flore i faune na području rijeke Zrmanje.

Stranica 33 od 33