Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Četvrtak, 23 Sij 2020

Aktivnosti terenske nastave na zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

               U sklopu ovogodišnje suradnje sa školama diljem Republike Hrvatske, a u okviru djelatnosti Javne ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije koja se odnosi na promicanje i edukaciju o zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, započeli su dani terenske nastave u zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije. U sklopu tih dana djelatnici i predstavnici Javne ustanove upoznaju osnovnih i srednjih škola s temeljnim vrijednostima pojedinog zaštićenog prirodnog područja u Koprivničko-križevačkoj županiji kao i svim drugim obilježjima i podacima vezanima za pojedino zaštićeno područje, te potrebnim mjerama i smjernicama koje se moraju poštivati i provoditi da bi se pojedino zaštićeno područje očuvalo i unaprijedilo.

Provedba ove aktivnosti dio je već ranije započetog projekta čiji je cilj uključivanje šire javnosti u poslove zaštite i zaštitu prirode.

U toku mjeseca ožujka u sklopu dana terenske nastave posebni osvrt dan je na Međunarodni dan rijeka, Svjetski dan šuma i Svjetski dan voda.

P7080280P3230457P3230476P3230490P3230524P3230525

Saniran Spomenik prirode staro stablo lipe (Tillia L.) u Novigradu Podravskom

E-mail Ispis PDF

            Sukladno Rješenju Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode kojim se daje dopuštenje za zahvat sanacije stabla lipe zaštićenog spomenika prirode koje se nalazi u Novigradu Podravskom, na k.č. br. 2774. k.o. Novigrad Podravski, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije sanirala je taj spomenik prirode. Poštivajući uvjete zaštite prirode koji su dati u spomenutom Rješenju zahvatom sanacije obavljena je redukcija i rasterećenje krošnje zaštićenog stabla lipe i to jedne od glavnih grana koja je usmjerena prema prometnici i susjednom stambenom objektu. Sanacija je obavljena uz pomoć auto platforme Javne vatrogasne postrojbe grada Koprivnice i suradnjom s Općinom Novigrad Podravski. Nakon uklanjanja grana mjesto reza premazano je zaštitnim sredstvom radi lakšeg zacjeljivanja mjesta reza i kao preventiva od bolesti.

Cilj opisane sanacije Spomenika prirode starog stabla lipe (Tillia L.) u Novigradu Podravskom bio je sprečavanje opasnosti od pada grana i daljnjeg loma krošnje tog stabla, te uklanjanje opasnosti koja je prijetila od pada grana na susjedni stambeni objekt i vrlo frekventnu prometnicu kojom prolaze brojna vozila, pješaci, kao i posjetitelji koji dolaze razgledati tu zaštićenu prirodnu vrijednost.

Nakon sanacije, sukladno Rješenju Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode i u njemu danih uvjeta zaštite prirode Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije spomenutom ministarstvu dostavila je izvješće o obavljenoj sanaciji Spomenika prirode starog stabla lipe (Tillia L.) u Novigradu Podravskom i nastavila kontinuirani monitoring, praćenje općeg i zdravstvenog stanja te zaštićene prirodne vrijednosti, te će sukladno ukazanoj potrebi inicirati i provoditi mjere za njeno očuvanje.
PB100402PB100410PB100426PB100431PB100436PB100439

Održana radionica u sklopu projekta "Prezentacija i publiciranje šuma u Regionalnom parku Mura-Drava na području Koprivničko-križevačke županije"

E-mail Ispis PDF

     Dana 9. studenog 2011. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održala je radionicu pod nazivom "Prezentacija i publiciranje šuma u Regionalnom parku Mura-Drava na području Koprivničko-križevačke županije". Radionica je dio istoimenog projekta koji Javna ustanova provodi u okviru obilježavanja Međunarodne godine šuma, te uz financijsku potporu Ministarstva kulture.

Cilj projekta i održane radionice je da kroz prezentaciju i publiciranje šuma i šumskih područja koja se nalaze unutar Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji informirati i upoznati širu javnost sa vrijednostima tih šuma, načinom i mogućnostima njihovog korištenja uz identifikaciju postojećih i mogućih problema vezanih za istovremenu zaštitu i korištenje tog područja, a u svrhu očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti kao važne sastavnice regionalnog parka.

Nakon uvodnih riječi koji je u ime Koprivničko-križevačke županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije dala ravnateljica Javne ustanove gđa. Željka Kolar te u ime Županijskog stručnog vijeća nastavnika biologije osnovnih škola dao g. Miroslav Kanisek prikazan je promotivni film o Regionalnom parku Mura-Drava autora Gorana Šafareka kojeg su zajednički dale izraditi sve županijske Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima kroz koje se proteže taj regionalni park.

U sklopu održanih predavanja i prezentacija gđa Željka Kolar je predstavila je Regionalni park na području Koprivničko-križevačke županije kao dio ekološke mreže Republike Hrvatske, predloženih NATURA 2000 područja te predloženog budućeg Biosfernog rezervata Mura-Drva-Dunav. Predstavnici Hrvatskih šuma d.o.o., Uprave šuma Podružnice Koprivnica g. Dalibor Štorga i gđa. Janka Indir prezentirali način gospodarenja šumama i šumskim zemljištem unutar Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji, dok je g. Goran Šafarek prezentirao rezultate kartiranja staništa i poplavne šume u Posebnom zoološkom rezervatu Veliki Pažut kao dijelu Regionalnog parka Mura-Drava.

Nakon održanih predavanja i prezentacija sudionici radionice postavljali su pitanja o samom prostoru Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji, šumama u regionalnom parku i njihovim općekorisnim funkcijama o kojima je provedena plodna diskusija i rasprava. Također su postavljeni temelji i date ideje za nastavak i buduću suradnju na projektima koji se odnose na zaštićene prirodne vrijednosti, edukaciju, promociju i uključivanje učenika u zaštitu prirode prvenstveno one koja je u njihovoj okolici, a koja je većini malo ili gotovo nikako poznata.

Radionica je od strane sudionika i organizatora ocijenjena kao uspješna dok će novostečena saznanja o području Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji te šumama koje se nalaze na njegovom teritoriju poslužiti kao kvalitetan materijal koje će nastavnici moći koristiti u svom budućem radu te na taj način pridonijeti promicanju održivog razvoja i uključiti se u zaštitu prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

PB090521PB090536PB090545PB090553

PB090529PB090550

Studijski posjet profesora Gimnazije Bjelovar

E-mail Ispis PDF

       U sklopu aktivnosti prezentacije i publiciranja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije dana 10. listopada 2011. godine za četrdeset profesora gimnazije u Bjelovaru  održala je stručnu prezentaciju u sklopu terenskog obilaska Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci, kojom je predstavila taj posebni rezervat i njegove temeljne vrijednosti zbog kojih je dobio status zaštićenog dijela prirode. Također su razmotreni vidovi i mogućnosti buduće suradnje Javne ustanove s tom obrazovnom ustanovom kroz organiziranje terenske nastave, akcija čišćenja i održavanja posebnog rezervata kao i aktivnostima koje promiču odgoj i obrazovanje o zaštiti prirode razvijanjem ekološke svijesti kroz edukaciju, informiranje i publiciranje biološke i krajobrazne raznolikosti i održivog razvoja.

PA100472-1PA100486PA100489

Stranica 31 od 34