Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Utorak, 09 Ožu 2021

Obavljena košnja Spomenika prirode: „Malog zoološkog lokaliteta livade u Zovju kod Đelekovca“

E-mail Ispis PDF

            Sukladno Mjerama zaštite za Spomenik prirode: „Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca“ i obavezama koje proizlaze iz njih, a odnose se na redovno godišnje održavanje lokaliteta zaštićenog spomenika prirode livade u Zovju obavljena je košnja trave na tom lokalitetu.

Ta livada je stanište dvije vrste danjih leptira livadnih plavaca i to Velikog livadnog plavca (Maculinea teleius) i Zagasitog livadnog plavca (Maculinea nausithous). Ti leptiri pripadaju najugroženijim i najranjivijim europskim vrstama danjih leptira i leptira općenito. Oni žive na vlažnim biotopima kakva je upravo ova livada. Za njihov opstanak osim pogodnog vlažnog staništa važno je prisustvo biljke krvare (Sanguisorba officinalis) te postojanje određene vrste mrava. Na biljku krvaru potkraj ljeta ženke leptira odlažu jaja. Mlade gusjenice koje se razviju iz jaja i koje se hrane sokom krvare padaju na tlo te ih određene vrste mrava koji tu žive odnose u mravinjake gdje te gusjenice borave tijekom zime i proljeća. Potkraj lipnja ili početkom srpnja iz mravinjaka izlaze razvijeni leptiri. Oni lete oko 30 dana godišnje tijekom srpnja i kolovoza.

U cilju što boljeg očuvanja samog staništa dvije vrste livadnih plavaca košnja je obavljena ručno i to kosom kako bi se očuvali mravinjaci. Također, sami mravinjaci označeni su drvenim kolčićima.

Briga o ovom lokalitetu koji je dio i ekološke mreže Republike Hrvatske važan je segment u očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti ne samo Koprivničko-križevačke županije već i čitave Republike Hrvatske.
P6150459P6150474P6150479P6150483P6150485P6150506P6180574P6180578P6180586P6180583

Održana 2. Međunarodna konferencija radne skupine za zaštitu i proglašenje prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

E-mail Ispis PDF

         U Parku prirode Kopački rit i Eko-centru „Zlatna Greda“ 12. i 13. lipnja 2012. godine održana je 2. međunarodna konferencija radne skupine zadužene za planiranje i provedbu aktivnosti u uspostavi prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Na konferenciji osim predstavnika radne skupine sudjelovali su i predstavnici institucija koje su uključene u zaštitu prirode u području budućeg rezervata biosfere, izaslanici nevladinih organizacija te predstavnici županijskih Javnih ustanova kroz koje će se protezati budući međunarodni rezervat biosfere. U ime Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije koja će upravljati budućim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav koji se nalazi na teritoriju Koprivničko-križevačke županije sudjelovala je ravnateljica Javne ustanove gđa. Željka Kolar.

Cilj i svrha ove dvodnevne konferencije je stjecanje zajedničkog stajališta u prekograničnoj suradnji i upravljanju u zaštiti prirode, preispitivanje tekućih projekata i inicijativa u regiji, kao i preispitivanje smjernica i definiranje daljnjih koraka u deklaraciji za nominaciju Prekograničnog biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav.

Prvoga dana u Eko-centru „Zlatna Greda“ održana su predavanja vezana za načine unapređenja načina upravljanja, kao i usklađivanje i kooperaciju u upravljanju zaštićenim prekograničnim područjima uz primjere koji bi se mogli primijeniti na budući rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav.

Drugoga dana održan je sastanak koordinacijske skupine za zaštitu i proglašenje prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav uz izvješće o napretku procesa kandidiranja područja, diskusiju i prijedlog daljnjih aktivnosti na usklađivanju upravljanja budućim Biosfernim rezervatom Mura-Drava-Dunav.

Osim teoretskog dijela dio konferencije odrađen je na terenu u Parku prirode Kopački rit koji će biti dio budućeg Biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav.

01-00102-00104-00103-001

Održan trening „Obveze praćenja stanja i izvješćivanja prema članku 17. Direktive o staništima“

E-mail Ispis PDF

          U sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (Projekt NIP) u razdoblju od 11. do 13. lipnja 2012. godine u prostorijama Javne ustanove Park prirode Medvednica na Medvedgradu održan je edukacijski trening „Obveze praćenja stanja i izvješćivanja prema članku 17. Direktive o staništima“. Edukacijski trening bio je prvenstveno namijenjen djelatnicima Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Državnog zavoda za zaštitu prirode, te stručnih službi javnih ustanova nacionalnih parkova, parkova prirode i županijskih javnih ustanova. Kao predstavnica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije na treningu je sudjelovala gđa. Marta Lenac.

Predavači su bili g. Jan Dušek i g. Petr Roth koji su bili involvirani u implementaciji Natura 2000, njenog monitoringa kao i obvezi izvještavanja sukladno EU Direktivama u Češkoj.

Kroz tri dana predavanjima i praktičnim radionicama u grupi četrdesetak polaznika treninga educirana su u temama kao što su EU zakonodavstvo, obvezama i svrsi praćenja stanja i izvješćivanja Europske komisije, ocjenjivanju statusa vrsta i staništa, izgledu obrazaca za izvješćivanje, te organizaciji monitoringa. Po završetku treninga svi sudionici dobili su potvrde o aktivnom sudjelovanju i uspješnom završetku treninga.

01

0504020708

Javna ustanova uključila se u obilježavanje 22. svibnja Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Međunarodnog dana bioraznolikosti

E-mail Ispis PDF

     Kao i prethodnih godina Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i ove godine se uključila u obilježavanje 22. svibnja kao Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj koji je ujedno i Međunarodni dan bioraznolikosti.

Sa željom da se javnosti ukaže na činjenicu da je biološka raznolikost globalna vrijednost koja je od neprocjenjivog značaja i ima važnu ulogu u održivom razvoju i općenito u ljudskom postojanju, posebice za zdravlje ljudi i čitave Zemlje, te da je Republika Hrvatska čiji je dio i Koprivničko-križevačka županija po biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih europskih zemalja Javna ustanova provela je brojne aktivnosti prigodom obilježavanja Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Međunarodnog dana bioraznolikosti..

Terenskim nastavama i obilascima zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije i te upriličenim prezentacijama na terenu Javna ustanova ukazala je na temeljne vrijednosti pojedinog zaštićenog područja u Koprivničko-križevačkoj županiji kao važnog segmenta u zaštiti prirode i važnog dijela biološke i krajobrazne raznolikosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Na brojnim zaštićenim područjima postavljene su nove table s informacijama o njihovim temeljnim vrijednostima kao i pravilima ponašanja u tom zaštićenom području.

Također, u izlogu Knjižnice i čitaonice Fran Galović postavljeni je pano s informacijama i prigodnim informativnim plakatima o Europskom Zelenom pojasu (Green belt), inicijativi koju je pokrenuo IUCN 2004. godine s ciljem stvaranja osnove ekološke mreže koja obuhvaća najvažnija staništa važna za očuvanje biološke raznolikosti gotovo svih bio-geografskih regija Europe uz povezivanje nacionalnih parkova, parkova prirode, rezervata biosfere, prekograničnih zaštićenih područja i nezaštićenih područja duž granice uz podupiranje regionalnog razvoja temeljenog na očuvanju prirode.

Svim spomenutim aktivnostima željelo se ukazati da zaštićena i očuvana priroda osigurava postojanost temeljnih vrijednosti i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, kao i njenu afirmaciju u europskom okruženju. Zaštitom prirode dokazujemo da smo zemlja s razvijenom svijesti o značaju očuvanja prirodnog bogatstva, koja pametnim, promišljenim i održivim korištenjem osigurava višestruke razvojne pravce. Provedba primjerenih mjera zaštite s ciljem očuvanja povoljnih uvjeta staništa ugroženih vrsta i poštivanje smjernica održivog korištenja prirodnih dobara jamstvo su dugoročnog očuvanja bogatstva bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti Hrvatske.

IZLOG1IZLOG2dJECABOTBOT2KALNIKPAZUTRPMDZOVJE

Stranica 31 od 35