Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Subota, 25 Ožu 2023

Uspješno završen projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia) za 2022. godinu

E-mail Ispis PDF

Uspješno završen projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia) za 2022. godinu

Nakon objave javnog poziva za uključivanje u projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini, a kako bi ostvarili pravo na tu naknadu, korisnici su u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije prijavili lokaciju gnijezda na stambenom, gospodarskom ili javnom objektu kojeg oni koriste. Nakon slanja sve popratne dokumentacije te završnog izvješća u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplaćene su odobrene naknade za projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini.

U iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu rode isplaćene su ukupno četiri naknade za gnijezda bijelih roda lociranih na stambenom, gospodarskom ili drugom građevinskom objektu na području Koprivničko-križevačke županije.

Naknade su isplaćene sljedećim pravnim i fizičkim osobama:

- Osnovnoj školi Ferdinandovac, Dravska 66, Ferdinandovac, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Franji Vukeliću, Hrsovo 115, Hrsovo, za jedno gnijezdo na toj adresi.

- Župi Sv. Mihaela Arkanđela, Miholec 69, Orehovec, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Općini Virje, Đure Sudete 10, Virje, za gnijezdo na toj adresi.

Treba napomenuti da je polovicu tog iznosa, odnosno 350,00 kuna po svakom gnijezdu rode, osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a drugu polovicu Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Isplatom navedenih naknada i slanjem završnog izvješća u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost završen je projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia) " na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini.

S obzirom na činjenicu da je ovaj projekt već godinama uspješno proveden u našoj županiji, njegov se nastavak planira i u 2023. godini jer se i dalje želi pridonijeti zaštiti i očuvanju bijele rode koja je strogo zaštićena vrsta sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13 i 73/16), a predstavlja i jednu od najpoznatijih europskih gnjezdarica važnu za očuvanje bioraznolikosti, te pokazatelja suživota čovjeka i prirode.

BIJELA RODA 01

Volonterima i zaposlenicima društava Crvenog križa iz cijele Hrvatske, održana terenska prezentacija o zaštićenim i Natura 2000 područjima, lociranim na teritoriju Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

Na jezeru Šoderica u subotu, 22. listopada za više od 100 volontera i zaposlenika društava Crvenog križa iz cijele Hrvatske Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije održala je terensku prezentaciju o zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže Natura 2000, odnosno područjima kojima upravlja. Prvi dio prezentacije odvijao se uz jezero Šoderica, šetnjom po šetnici koja je izgrađena kroz projekt „Promicanje održivog razvoja i prirodne baštine Općine Legrad" u kojem je partner bila i Javna ustanova. Tijekom šetnje sudionici su imali prilike vidjeti brojne, uz rub šetnice postavljene informativno edukativne table i ploče, čiji sadržaj prezentira Regionalni park Mura-Drava i područje Šoderice, te njihovu biološku i krajobraznu raznolikost. Početna točka za šetnju bila je šesterokutna promatračnica/vidikovac postavljena na sjeveroistočnoj strani šetnice, a točka na kojoj je šetnja završila bila je lokacija promatračnice/vidikovca na sjeverozapadnoj strani šetnice.

S obje spomenute promatračnice/vidikovaca koje je Javna ustanova također izgradila u spomenutom Projektu, sudionici prezentacije imali su priliku bolje promotriti područje Šoderice i njegovu bioraznolikost.

Drugi dio prezentacije održan je prilikom vožnje solarnim čamcem po jezeru Šoderica. Na taj način sudionici prezentacije imali su priliku vidjeti djelić bogatstva biljnog i životinjskog vodenog svijeta Šoderice, kao i brojne ptice na okolnom drveću, malobrojnim otočićima, vodenoj površini te u sporadičnim brojnim trsticima. Ispričana im je i priča o povijesti Šoderice, njenom nastanku i postojećim planovima vezanim za njeno uređenje, korištenje i promidžbu.

Na kraju vožnje predstavnica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar zahvalila je sudionicima prezentacije na iskazanom interesu za upoznavanje zaštićene prirode Koprivničko-križevačke županije, te napomenula da je područje Šoderice samo jedan njen djelić i da sva ostala zaštićena i Natura 2000 područja na teritoriju Koprivničko-križevačke županije vrijedi posjetiti i upoznati.

20221022 15132720221022 154637

Održana terenska nastava za 70 učenika na području Regionalnog parka Mura-Drava i području Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci

E-mail Ispis PDF

Sukladno iskazanom interesu za upoznavanjem zaštićenih i Natura 2000 područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, dana 20.listopada 2022.godine, 70 učenika s područja Bjelovarsko-bilogorske županije iz Osnovne škole Rovišće posjetilo je nekoliko destinacija unutar Regionalnog parka Mura-Drava i Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci.
Na tim područjima za njih je pod vodstvom djelatnica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije održana terenska nastava. Ona je započela obilaskom jezera Šoderica. Uz edukativno predavanje šetnjom po šetnici i iz sadržaja edukativno-informativnih tabli postavljenih uz nju imali su prilike dobiti informacije o staništu i bioraznolikosti područja Šoderica. Saznali su da je to područje sastavni dio Regionalnog parka Mura-Drava, područja ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000 područja) važnog za očuvanje ciljnih vrsta ptica, staništa i divljih vrsta te je i sastavni dio od strane UNESCO-a proglašenog Biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav koji se proteže između pet država (Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Austrije i Srbije). Nakon šetnje učenici su imali priliku s vidikovca/promatračnice još jedanput promotriti čitavo područje Šoderice.
Nakon Šoderice terenska nastava nastavljena je na području ušće Mure u Dravu blizu Legrada. Tu su učenici dobili informacije o rijeci Dravi i Muri, njihovom specifičnom krajobrazu i bioraznolikosti te o važnosti zaštite i očuvanju tih rijeka.
Dio terenske nastave na tom lokalitetu održan je i u Prvoj školi uz rijeku u Koprivničko-križevačkoj županiji koju je Javna ustanova uspostavila u okviru projekta COOP MDD.
Nakon toga učenici su u pratnji svojih sedam nastavnika krenuli put Đurđevca te do Posebno geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci. Dolaskom na taj lokalitet od strane Javne ustanove dobili su informacije o zaštiti i važnosti tog lokaliteta, upoznati su s postupkom i načinom smirivanja tog pijeska, njegovim karakteristikama te specifičnoj flori i fauni koja tu raste i obitava.
Na kraju terenske nastave ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar zahvalila je na iskazanom interesu za upoznavanjem zaštićene prirode te je naglasila da postoje i mnoga druga zaštićena područja na teritoriju Koprivničko-križevačke županije koja vrijedi upoznati i posjetiti.

IMG 5443IMG 5480IMG 5564IMG 5575IMG 5592IMG 5599IMG 5683IMG 5754IMG 5789IMG 5779IMG 5783IMG 5810IMG 5832IMG 5859IMG 5868IMG 5887

Održan 16. Skup stručnih službi javnih ustanova za zaštitu prirode Republike Hrvatske

E-mail Ispis PDF

Ovogodišnji skup stručnih službi sektora zaštite prirode Republike Hrvatske ove godine održan je od 05. do 07. listopada 2022. godine u mjestu Slano na području Dubrovačko-neretvanske županije. To je bio 16. skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, a njegovi organizatori bili su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Cilj tog skupa bio je informiranje, razmjena iskustava i edukacija djelatnika javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže o novostima u zaštiti prirode, načinima provođenja djelatnosti zaštite prirode, obvezama koje treba provesti radi učinkovitije i ujednačenije zaštite, očuvanja i promicanja te održivog korištenja zaštićenih područja i područja ekološke mreže.

Osim toga sudionici Skupa imali su priliku razmijeniti znanja i iskustva u provedbi aktivnosti i rješavanju problema te uspostaviti nove kontakte za potencijalne buduće suradnje u aktivnostima s glavnim naglaskom na zaštiti i očuvanju zaštićenih prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske.

Nakon pozdravnih riječi ravnateljice Javne ustanove za zaštitu prirode Dubrovačko-neretvanske županije Marijane Miljas Đuračić, sudionicima Skupa obratili su se predstavnici lokalne i regionalne samouprave, te ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Aljoša Duplić, koji je i otvorio Skup.

Tijekom ovog trodnevnog skupa kroz ukupno 24 prezentacije sudionicima su prezentirane za javne ustanove važne aktivnosti u radu nadležnog ministarstva, dane su informacije za zaštitu prirode o aktualnim projektima i aktivnostima, edukativnim i interpretativnim sadržajima, rezultatima provedenih aktivnosti, te je prezentirano i nekoliko važnih i zanimljivih aktivnosti za sektor zaštite prirode u zaštićenim područjima kojima upravljaju javne ustanove – nacionalnih parkova, parkova prirode, županijske ili lokalne.

Održana je i panel diskusija Aktualac na tašte, u kojoj su na pitanja sudionika Skupa odgovarali Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode i Josip Hren, načelnik Sektora za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti u Upravi za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Tijekom skupa za njegove sudionike organiziran je i terenski dio. Na terenu domaćini su predstavili dio svojih zaštićenih područja te je obiđen prvi posebni herpetološki rezervat Lokve u Majkovima, Posebni rezervat u moru Malostonski zaljev s pripadajućim područjima ekološke mreže Natura 2000. Nakon toga organiziran je obilazak Solane u Stonu, Jugoistočni dio poluotoka Pelješca, muzeja meda i vina, a održana je i gastro radionica na kojoj su sudionici Skupa imali prilike dobiti informacije o invazivnoj stranoj vrsti plavom raku (Callinectes sapidus), te njegovoj ulozi u gastro ponudi.

U ime Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije na Skupu su prisustvovale njene djelatnice Željka Kolar i Marta Lenac, te kroz formalni, ali i neformalni dio Skupa, usvojile i prikupile brojne vrijedne informacije i saznanja, te s kolegama iz brojnih drugih hrvatskih javnih ustanova za zaštitu prirode razmijenile iskustva za svoju zakonom propisanu djelatnost provedenih pojedinih aktivnosti, razmijenile iskustva o rješavanju pojedinih u radu nastalih problema te uspostavile nove kontakte važne za potencijalnu buduću suradnju u aktivnostima ili projektima vezanim za zaštitu i očuvanje zaštićenih prirodnih vrijednosti svoje županije, a i čitave Republike Hrvatske.

DSC 1756slano skup strucnih slubi zastita prirode 01-768x512

20221005 12222520221006 13274920221006 13414520221006 16375520221006 16415220221005 131029

 

Stranica 4 od 44