Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Nedjelja, 11 Tra 2021

Održan Stručni skup nastavnika biologije Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

      U sklopu suradnje s osnovnim i srednjim školama na području Koprivničko-križevačke županije Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Županijskim stručnim vijećem nastavnika biologije organizirala je Stručni skup nastavnika biologije Koprivničko-križevačke županije koji je održan u ponedjeljak 14. listopada 2013. godine.

Sudionike stručnog skupa pozdravio je zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota, te je pohvalio suradnju Javne ustanove sa stručnim vijećem nastavnika biologije Koprivničko-križevačke županije. Nakon uvodnih riječi voditelja Županijskog stručnog vijeća nastavnika biologije g. Miroslava Kaniseka, g. Hrvoje Stunković viši inspektor zaštite prirode održao je predavanje o zakonskom okviru na kojem se temelji zaštita prirode u Republici Hrvatskoj i dao osvrt na djelokrug rada inspekcije zaštite prirode. Ravnateljica Javne ustanove gđa. Željka Kolar održala je predavanje na kojem je prezentirala mogućnosti i problematiku zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji te je nastavnike upoznala s ekološkom mrežom Natura 2000 kao i njenim područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji. Predavanje o bolestima djece održao je g. Damir Prentašić, dok je g. Miroslav Kanisek održao predavanje o pripremanju i planiranju za građanski odgoj.

Sudjelovanjem i suorganizacijom stručnog skupa Javna ustanova potaknula je proširivanje suradnje ili nastavak suradnje sa osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije u cilju boljeg upoznavanja zaštićenih dijelova prirode Koprivničko-križevačke županije i njihovih temeljnih vrijednosti, te smjernicama koje se moraju poštivati i provoditi kako bi se pojedino zaštićeno područje očuvalo i unaprijedilo.

 

01020304

Informacija o provedbi jesenske akcije oralne vakcinacije lisica u Republici Hrvatskoj

E-mail Ispis PDF

       Jesenska akcija oralne vakcinacije lisica u Republici Hrvatskoj kako nas je to obavijestilo Ministarstvo poljoprivrede-Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane započinje 7. listopada 2013. godine, a trajati će do 15. prosinca 2013. godine, ovisno o vremenskim uvjetima. Tijekom vakcinacije na području cijele zemlje (izuzev jadranskih otoka), mamci koji sadrže cjepivo polagati će se iz zrakoplova i helikoptera. Biti će distribuirano ukupno 1.413.550 vakciniranih mamaka.

Oralna vakcinacija lisica višegodišnji je program iskorjenjivanja bjesnoće. Provodi se radi zaštite zdravlja ljudi i domaćih životinja od bjesnoće, a radi iskorjenjivanja bolesti u populaciji lisica kao glavnih rezervoara te bolesti. Provjera učinkovitosti oralne vakcinacije osigurava se analizom rezultata laboratorijskog testiranja lisica na bjesnoću.

Koordinator i provoditelj svih aktivnosti je Ministarstvo poljoprivrede-Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane. Plan distribucije mamaka tijekom jesenske akcije oralne vakcinacije lisica u 2013. godini biti će dostupan na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

26. rujna 2013. proglašena Natura 2000

E-mail Ispis PDF

Natura2000 logoNa svojoj sjednici održanoj 26. rujna 2013. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o ekološkoj mreži kojom se proglašava ekološka mreža Republike Hrvatske, ujedno i ekološka mreža Natura 2000. Tom Uredbom se za svako pojedino područje ekološke mreže utvrđuju ciljne vrste i stanišni tipovi radi kojih se uspostavlja to područje ekološke mreže te se utvrđuje kartografski prikaz područja ekološke mreže. Ona definira i kriterije temeljem kojih se utvrđuju područja ekološke mreže. To su područja značajna za očuvanje ptica temeljem Direktive o očuvanju divljih ptica i područja značajna kao stanišni tipovi utvrđeni temeljem Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta.

Osim toga Uredba utvrđuje i referentni popis vrsta i stanišnih tipova, odnosno, popis vrsta i stanišnih tipova prisutnih na teritoriju Republike Hrvatske radi kojih izdvaja područje ekološke mreže Natura 2000. Odmah po njenom donošenju, Republika Hrvatska obavezna je Europskoj komisiji dostaviti bazu podataka o područjima ekološke mreže Natura 2000. Njenim stupanjem na snagu prestaje važiti Uredba o proglašenju ekološke mreže iz 2007. godine.

Ekološka mreža Natura 2000 proglašena Uredbom obuhvaća 37% kopnenog teritorija RH i 16% obalnog mora, odnosno 29% ukupnog teritorija RH. Sastoji se od 38 područja značajnih za ptice te 742 područja značajna za ostale vrste i stanišne tipove. Obuhvaćena su područja za koja su propisani mehanizmi postupanja koji su još Zakonom o zaštiti prirode iz 2005. godine bili preneseni u zakonodavstvo RH, primjerice Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Prema riječima zamjenika ministra zaštite okoliša i prirode Hrvoja Dokoze donošenjem Uredbe o ekološkoj mreži kojom se proglašava ekološka mreža Republike Hrvatske, ujedno i ekološka mreža Natura 2000 „... Hrvatska će ispuniti jednu od najznačajnijih i najzahtjevnijih obveza iz pristupnih pregovora u području zaštite prirode. Njome se, naime, proglašavaju područja koja će postati sastavni dio europske ekološke mreže Natura 2000".

Održan 1. sastanak nacionalnog monitoringa gnijezdeće populacije orla štekavca, crne i bijele rode.

E-mail Ispis PDF

      Dana 26. rujna 2013. godine u organizaciji Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode (DZZP) i Zavodom za ornitologiju HAZU (ZZO) u prostorima Informativno-edukativnog centra u Noskovačkoj Dubravi, održan je 1. sastanak nacionalnog monitoringa gnijezdeće populacije orla štekavca, crne i bijele rode. Sastanku su prisustvovali predstavnici brojnih ornitoloških udruga s područja kontinentalne Hrvatske, predstavnici Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, a u ime Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Koprivničko-križevačke županije nazočila je ravnateljica Željka Kolar.

U ime Državnog zavoda za zaštitu prirode prisustvovala je Vlatka Dumbović Mazal. Demonstrator sastanka bio je Tibor Mikuška koji je ujedno i nacionalni koordinator za monitoring gnjezdeće populacije orla štekavca, crne i bijele rode. Dogovorene su aktivnosti monitoringa za 2013. te predložen plan monitoringa za 2014. godinu. Po završetku sastanka svi nazočni obišli su poučnu stazu „Dravi u zagrljaj".

img 4845-001

Stranica 26 od 36