Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » U okviru projekta „Riverside“ osnovano Suradničko vijeće za područje Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji
Subota, 25 Ožu 2023

U okviru projekta „Riverside“ osnovano Suradničko vijeće za područje Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji

E-mail Ispis PDF

RIVERSIDE logo

Jedna od aktivnosti koju Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provela u okviru projekta „Riverside" (Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, Acronym: Riverside, HUHR/1901/2.2.1/0122) je i utemeljenje i osnivanje Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji. Tome je prethodilo nekoliko radionica/sastanaka na kojima su identificirani ključni dionici, pravne ili fizičke osobe koje svojim aktivnostima utječu ili mogu utjecati na upravljanje, bioraznolikost i krajobraznu raznolikost tog prirodno vrijednog područja. Osnivački sastanak Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji održan je u srijedu 14. prosinca 2022. godine. Prije radnog dijela sastanka, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić pozdravio je sve prisutne te je ukazao na važnost očuvanja bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti rijeka Mure i Drave za Koprivničko-križevačku županiju. Također je izrazio zadovoljstvo što su te prirodne vrijednosti prepoznate kao dio europski važnog Natura 2000 područja, a i kao dio od strane UNESCO-a proglašenog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Radni dio sastanka započeo je prezentacijom koju je održala ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željke Kolar i u kojem je predstavljen projekt „Riverside", njegove aktivnosti te koraci koji su prethodili utemeljenju i osnivanju Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji. Predstavljeni su i od strane pravnih i fizičkih osoba imenovani predstavnici koji će biti članovi Suradničkog vijeća. Sukladno tome donijet je Zaključak o utemeljenju Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji u kojem je navedeno da njega čine predstavnici općina s područja koje obuhvaća Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji, grada Koprivnice, Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, PORA-Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, Turističkih zajednica (Koprivničko-križevačke županije i područja Središnja Podravina), Hrvatskih šuma Uprave šuma Koprivnica, Hrvatskih voda VGI za mali sliv „Bistra", Županijske uprave cesta Koprivničko-križevačke županije, Dječjeg vrtića Tratinčica, Zajednice športsko ribolovnih klubova Koprivnica i Športsko ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije. Nakon toga, raspravljano je o Poslovniku o radu Suradničkog vijeća i nakon provedene rasprave donesen je Zaključak o usvajanju Poslovnika o radu Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji. Uslijedio je i izbor predsjednika/ice Suradničkog vijeća. Za predsjednicu je po funkciji izabrana ravnateljica Javne ustanove Željka Kolar, a za njenog zamjenika jednoglasno je izabran Mladen Matica, član Suradničkog vijeća i predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Za Zapisničara Suradničkog vijeća jednoglasno je izabrana Marta Lenac, stručna suradnica u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. U nastavku sastanka, članovi Suradničkog vijeća složili su se da će aktivnosti i projekti koji se provode na zaštićenim područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji pomoći u poboljšanju međusobne suradnje svih članova Suradničkog vijeća te u razmjeni iskustva, znanja i mišljenja u svrhu bolje zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije te dogovorili da će idući sastanak Suradničkog vijeća biti održan početkom 2023. godine.

IMG 6928IMG 6941IMG 6936IMG 6949IMG 6996

huhr logo HR smallhuhr slogan hrINTERREG LOGO HR

Poslovnik o radu Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji