Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » U Koprivnici održan sastanak projektnih partnera projekta „RIVERSIDE“
Subota, 25 Ožu 2023

U Koprivnici održan sastanak projektnih partnera projekta „RIVERSIDE“

E-mail Ispis PDF

RIVERSIDE logo

Dana 16. studenog 2022. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije organizirala je sastanak projektnih partnera projekta „RIVERSIDE" kao jednu od aktivnosti koju provodi u tom projektu. Na sastanku su bili prisutni projektni partneri i to predstavnici Nacionalnog parka Dunav-Drava iz Mađarske, te hrvatski projektni partneri javne ustanove za zaštitu prirode Varaždinske, Međimurske, Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Osječko-baranjske županije. Uz projektne partnere sastanku su prisustvovali i predstavnici Koprivničko-križevačke županije i njenog Zavoda za prostorno uređenje te predstavnik ADIPA-e i Prirodoslovnog društva „Drava". Na samom početku sastanka sve prisutne je u ime Koprivničko-križevačke županije prigodnim riječima pozdravio zamjenik župana Ratimir Ljubić, a u ime javne ustanove ravnateljica Željka Kolar. U radnom dijelu sastanka partneri su prezentirali svoje aktivnosti u projektu. Također su predstavljene i studije čiju je izradu koordinirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. „Studiju ptica gnjezdarica rijeke Drave i priobalnih šuma Natura 2000 područja Gornji tok Drave na području Koprivničko-križevačke županije" predstavio je u ime Prirodoslovnog društva „Drava" koordinator i izrađivač Darko Grlica, dok je „Studija Inventarizacije ekološke i genetičke bioraznolikosti Natura 2000 područja Regionalnog parka Mura-Drava (HR2000364; HR5000014) u Koprivničko-križevačkoj županiji sa smjernicama za: monitoring, istraživanje, promociju, edukaciju te konzervaciju i zaštitu uz suzbijanje invazivnih vrsta" prezentirao u ime ADIPA-e koordinator njene izrade Roman Ozimec.

Na kraju sastanka predstavljena je i strategija pod nazivom: „Zajednička politika upravljanja očuvanjem prirode" koju suradnički izrađuju svi partneri i čiji je cilj unaprjeđenje prekogranične suradnje u upravljanju prekograničnim dijelom Biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav između Republike Hrvatske i Republike Mađarske.

IMG 6224IMG 6276IMG 6435IMG 6493IMG 6498IMG 6572IMG 6619IMG 6649IMG 6657IMG 6691

huhr logo HR smallhuhr slogan hrINTERREG LOGO HR