Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije obilježila 22. svibanj Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj
Četvrtak, 08 Pro 2022

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije obilježila 22. svibanj Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

E-mail Ispis PDF

Kako bi podigli svijest i ukazali da bioraznolikosti ima važnu ulogu za održivi razvoj i ljudski život Ujedinjeni narodi 1993. godine 22. svibanj proglasili Međunarodnim danom bioraznolikosti, a taj datum je odabran kao spomen na usvajanje Konvencije o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological Diversity – CBD).

Republika Hrvatska pridružila se svijetu u nastojanjima za očuvanje bioraznolikosti i unapređenje zaštite prirode, te je Hrvatski sabor prilikom donošenja Zakona o zaštiti prirode 2003. godine odredio da se 22. svibnja obilježava i kao Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) bioraznolikost definiramo kao sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi ekosustava, a uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta, životnih zajednica, te raznolikost ekosustava.

Kako bi obilježila taj važan datum za prirodu i bioraznolikost ove godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije održala je brojne prigodne terenske aktivnosti i radionice prvenstveno za školsku i vrtićku populaciju na zaštićenim područjima, te područjima Ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000 područjima) kojima upravlja. Tim aktivnostima prezentirala je bogatu bioraznolikost Koprivničko-križevačke županije, floru, faunu i staništa tih područja kao važnog segmenta u zaštiti prirode Republike Hrvatske.

Na lokalitetu Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci brojim učenicima osnovnih škola prezentirane su njegove vrijednosti, te bogata flora i fauna koja obitava na tom specifičnom pješčarskom staništu zbog koje je područje posebnog rezervata prepoznatljivo ne samo na nacionalnom nego i na međunarodnom nivou, a dio je Ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000 područje) definirano kao područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove. U višestruko zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava koji je ujedno i dio Ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000 područja), te dio od strane UNESCO-a proglašenog Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav brojnim školama prezentirana je njegova bogata biološka raznolikost i važnost očuvanja tog riječnog ekosustava. Također Javna ustanove je organizirala i prigodne radionice na ostalim područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji kojima upravlja i u koje je osim brojnih škola aktivno uključivala i ostale skupine posjetitelja.Osim toga kako bi informirala širu javnost o važnosti očuvanja ekoloških područja u Koprivničko-križevačkoj županiji u izlog Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" postavila je plakat s informacijama o područjima Ekološke mreže Republike Hrvatske koja se nalazi na teritoriju Koprivničko-križevačke županije i koja čini ne samo ekološki značajna područja za Republiku Hrvatsku već je ujedno i dio mreže ekološki značajnih područja Europske unije odnosno Natura 2000 područja.

Svim tim aktivnostima nastojala je uvažavati ovogodišnji slogan Međunarodnog dana bioraznolikosti koji glasi „Izgradimo zajedničku budućnost za sva živa bića".

idb-logo-hr-web

IMG 2417IMG 2689IMG 2749IMG 3088IMG 3217IMG 1828IMG 2020IMG 20220518 164050