Obavijest o promjeni naziva „Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije″ u „Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije″

Ispis

       Radi usklađivanja s odredbama trenutno važećeg Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine″ broj 80/13.), odnosno člankom 234. stavkom 1. tog Zakona koji je odredio je da se prirodne vrijednosti smatraju zaštićenim dijelovima prirode, a i sukladno uputama dobivenim od za poslove zaštite prirode nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i prirode provedena je procedura usklađivanja naziva naše javne ustanove s važećim zakonskim propisima te je ona svoj naziv koji je do sada glasio „Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije″ izmjenila tako da on sada glasi: „Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije″.

Potrebna procedura obavljena je temeljem članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine″ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), članka 130. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine″ broj 80/13.), članka 37. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije″ broj 7/13. i 14/13.) i odredaba Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije″ broj 7/13.), te je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije donijela Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije″ broj 3/14.). Nakon toga je u skladu s člankom 17. te Odluke Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije uz prethodnu suglasnost Župana Koprivničko-križevačke županije donijelo Statutarnu odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije.

Nakon provedene opisane procedure sukladno odredbama Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije″ broj 3/14.) i Statutarnoj odluci o Izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije″ broj 8/14.), Trgovački sud u Varaždinu dana 9. listopada 2014. godine donio je Rješenje kojem se navodi promjena naziva naše Javne ustanove, te njen dosadašnji naziv „Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije″ prestaje važiti i mijenja se tako da sad on i službeno glasi: „Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije″.