Nastavak projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)‟ na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini

Ispis

       S ciljem zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikostitemeljem sklopljenog ugovora između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u 2014 godini provodit će se projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2014. godini.

Tim projektom vlasnici ili korisnici stambenih ili gospodarskih ili drugih građevinskih objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode mogu dobiti naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Ugovorom o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)‟ u 2014. godini Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost davanjem sredstva pomoći sufinancira pola iznosa naknade odnosno 350,00 kuna po gnijezdu rode svakom vlasniku ili korisniku građevinskog objekta na kojima se to gnijezdo nalazi dok preostalih 350,00 kuna osigurava Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije. Naknada služi za očuvanje gnijezda bijele rode na građevinskim objektima u Koprivničko-križevačkoj županiji na kojima se to gnijezdo nalazi.

Bijela roda (Ciconia ciconia) pripada europskim gnjezdaricama i strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine‟ broj 80/13) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine‟ broj 144/13).

Imajući u vidu činjenicu da je život i opstanak zaštićene vrste bijele rode neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude, očuvanje gnijezda na građevinskim objektima i dodjela poticajnih sredstava, važan je segment u zaštiti ove močvarne ptice koja je pokazatelj bioraznolikosti i suživota čovjeka i prirode.

Ovaj projekt započeo je 2010. godine, a njegov cilj je kroz očuvanje i zaštitu populacije bijele rode pridonijeti očuvanju područja i prostora u kojem se nalaze.

Da bi vlasnici ili korisnici ostvarili naknadu u iznosu od 700,00 kuna moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

   - kopiju osobne iskaznice vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojima se to gnijezdo nalazi,

   - kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na kojem se to gnijezdo nalazi,

   - podatke o IBAN broju računa vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojem se to gnijezdo nalazi na koji će se uplatiti naknada,

   - potpisanu Izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka,

   - fotografiju gnijezda bijele rode za koje tražite potporu.

Dodatne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode‟ na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini možete dobiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 048/ 621 790 ili putem elektroničke pošte na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Svu potrebnu dokumentaciju vlasnici objekata na čijim krovovima se nalaze aktivna gnijezda bijele rode mogu dostaviti osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica ili putem faxa: 048/ 621-707 najkasnije do 30. lipnja 2014. godine.