Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » Donijeta odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina
Nedjelja, 11 Tra 2021

Donijeta odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina

E-mail Ispis PDF

      Na temelju članka 188. i 189. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13), te članka 9b. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 16/96, 1/05, 10/05, 12/05-pročišćeni tekst, 12/09 i 9/12) i članka 19. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 2/05, 11/05, 14/05, 18/09, 12/10 i 12/12),a sukladno očitovanju Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 612-07/14-31/01, URBROJ: 517-07-2-1-1-14-2 od 13. siječnja 2014. godine Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije na 6. sjednici održanoj 21. siječnja 2014. godine donijelo je Zaključak o pokretanju postupka i davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova u vodama unutar područja Značajnog krajobraza Čambina KLASA: 023-01/14-01/01, URBROJ: 2137-23-14-4.

Temeljem spomenutog Zaključka Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije donijelo je Odluku o raspisivanju Poziva za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina KLASA: 023-01/14-01/01, URBROJ: 2137-23-14-5 od 21. siječnja 2014. godine sukladno kojoj je raspisan Poziv za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina KLASA: 023-01/14-01/01, URBROJ: 2137-23-14-6 koji je sadržavao uvjete zaštite prirode KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-6 od 17. veljače 2010. godine i KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-11 od 7. rujna 2010. godine i druge uvjete koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba koja se javlja na Javni poziv.

Javni poziv objavljen je u javnom glasilu (Glas Podravine i Prigorja od 24. siječnja 2014. godine), a zajedno s prijedlogom Ugovora o davanju koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina objavljen je i na Oglasnoj ploči, te na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije www.zastita-prirode-kckzz.hr dana 24. siječnja 2014. godine.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv pristigla je samo jedna prijava i to od Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, 48000 Koprivnica koja je ispunjavala sve uvjete iz Javnog poziva te je Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije na 7. sjednici održanoj 11. veljače 2014. godine donijelo odluku da se koncesijsko odobrenje za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina dodijeli Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb, Upravi šuma podružnica Koprivnica.

 

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina