Nastavak projekta zaštite i očuvanja bijele rode (Ciconia ciconia) u 2011. godini na području Koprivničko-križevačke županije

Ispis

      BIJELA_RODA_01 Temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli sredstava donacije za provedbu projekta zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti “Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)” u 2011. godini između Javne ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Javna ustanova uputila je svim općinama i gradovima Koprivničko-križevačke županije informaciju kojom se pozivaju svi vlasnici stambenih ili gospodarskih objekata na čijim se krovovima nalazi gnijezdo bijele rode da se uključe u taj projekt.

Bijela roda (Ciconia ciconia) pripada europskim gnjezdaricama i strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine broj 70/05, 139/08 i 57/11) i Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (Narodne novine broj 99/09). S obzirom na činjenicu da je život i opstanak te zaštićene vrste izložen opasnosti te je neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude. Dodjela spomenutih financijske potpore za očuvanje gnijezda na krovovima kuća i objekata u kojima rode najradije podižu svoje mlade važan segment u zaštiti ove močvarne ptice koja je pokazatelj bioraznolikosti i suživota čovjeka i prirode.

Ovaj projekt započeo je prošle godine, a njegov cilj je kroz očuvanje i zaštitu populacije bijele rode pridonijeti očuvanju područja i prostora u kojem se nalaze. Stambeni i gospodarski objekti na čijim se krovovima nalaze gnijezda bijelih roda kroz naknadu koja se daje vlasnicima tih objekata u visini od 700,00 kuna po gnijezdu rode i koja je namijenjena za popravak i sanaciju ili zamjenu krovišta zbog štete koju čine gnijezda svojom težinom i rode u gniježđenju na krovu na kojem se to gnijezdo nalazi.

Da bi ostvarili potporu u iznosu od 700,00 kuna, vlasnici objekta moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

    -  kopiju osobne iskaznice vlasnika stambenog ili gospodarskog objekta na čijem se krovu to gnijezdo nalazi,

    -  kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na čijem se krovu to gnijezdo nalazi,

    -  kopiju tekućeg računa vlasnika stambenog ili gospodarskog objekta na čijem se krovu to gnijezdo nalazi,

    -  potpisanu Izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka,

    -  fotografiju gnijezda rode za koje tražite potporu (ukoliko je imate).

Svu potrebnu dokumentaciju vlasnici objekata na čijim krovovima se nalaze aktivna gnijezda bijele rode mogu dostaviti osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica ili putem faxa: 048/ 621-707 najkasnije do 20. rujna 2011. godine.

bijele_rode