Saniran Spomenik prirode "Staro stablo pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)" u Močilama kraj Koprivnice

Ispis

Nakon redovitog obilaska, odnosno monitoringom zaštićenih područja i prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije od strane predstavnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, utvrđeno je da na Spomeniku prirode "Staro stablo pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)" koje se nalazi na području Močila na k.č. broj 13013 u k.o. Koprivnica postoji mnogo suhih grana za koje postoji opasnost da se odlome i padnu na obližnje stambene objekte i pripadajuće dvorište ili da ugroze posjetitelje.

S obzirom na utvrđeno stanje, a sukladno Mjerama zaštite za taj spomenik prirode na njemu su dopušteni zahvati samo:

"    - u slučaju opasnosti od odlamanja i pada grana ili urušavanja debla, a radi sigurnosti i zaštite života ljudi koji se zateknu u blizini Spomenika prirode,

- ako je to u funkciji sprečavanja daljnjeg širenja bolesti ili poboljšanja općeg stanja Spomenika prirode  "

Imajući u vidu članak 127. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 70/05 i 139/08) prema kojem je za sve zahvate na prirodnoj vrijednosti zaštićenoj u kategoriji spomenik prirode potrebno prethodno dopuštenje i uvjeti zaštite prirode od strane nadležnog Ministarstva, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije je od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode zatražila da njihovi stručnjaci izađu na teren te daju svoje mišljenje o danjem postupcima vezanim za to zaštićeno stablo.

Nakon obavljenog terenskog uviđaja i pregleda Spomenika prirode "Starog stabla pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)" od strane stručnjaka iz Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode utvrđeno je da je na tom zaštićenom starom stablu kestena došlo do faze odumiranja pojedinih glavnih i sporednih grana te da postoji opasnost od opadanja istih. Stoga je Ministarstvo kulture izdalo Rješenje i uvjete zaštite prirode za zahvat sanacije Spomenika prirode "Staro stablo pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)" koje se nalazi na k.č. broj 13013 u k.o. Koprivnica u mjestu Močile kraj Koprivnice. Sukladno tom rješenju Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije organizirala je sanaciju tog zaštićenog stabla što je uključilo uklanjanje svih dostupnih potpuno suhih grana. O obavljenom zahvatu sanacije za koji je određen rok obavljanja 18. siječanj 2011. godine dostavljeno je izvješće Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu prirode te je nastavljen kontinuirani monitoring i praćenje zdravstvenog stanja Spomenika prirode "Staro stablo pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)" od strane Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije.

  Sanacija Spomenika prirode   Sanacija Spomenika prirode   Sanacija Spomenika prirode   Sanacija Spomenika prirode   Spomenik prirode