Zaštita i označavanje staništa Dianthus plumarius

Ispis

Staniste_Dianthus_plumariusJavna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa Općinom Kalnik te s nadležnom inspekcijom zaštite prirode organizirala je terenski obilazak područja Značajnog krajobraza Kalnik.

Terenski obilazak je organiziran budući da se na području vrha Vranilac u Značajnom krajobrazu Kalnik na nadmorskoj visini oko 628 m, s koordinatama 5612843 i 5110729 nalazi jedino nalazište i stanište vrste karanfila Dianthus plumarius u Hrvatskoj (prof.dr. Jasenka Topić). Stanište je površine oko deset kvadratnih metara, a nalazi se na samoj planinarskoj stazi te uz stijenu. Ugroženo je zbog stalnog gaženja penjača, planinara i izletnika te je sukladno naputcima od strane prof. dr. Topić i prof. dr. Ilijanić predloženo, a od nadležne inspekcije zaštite prirode, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, naloženo da se stanište fizički označi i ogradi kako bi se spriječilo uništavanje staništa i nastanak neotklonjivih šteta na ovom zaštićenom, ali ipak ugroženom vrijednom prirodnom staništu i tako omogućio opstanak karanfila (Dianthus plumarius).

Dianthus_plumariusSukladno nalogu datom od strane nadležne inspekcije zaštite prirode Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Općinom Kalnik i uz stručnu pomoć prof. dr. Topić na mjesto ugroženog staništa karanfila (Dianthus plumarius) postaviti će zaštitnu mrežu i oznake na tablama koje će imati informativnu i edukacijsku svrhu. Zaštitna mreža će biti dimenzionirana tako da prekrije većinu ugroženog staništa, a neće spriječiti protjecanje vode te stvarati sjenu, dok će tabla sadržavati osnovne informacije o staništu i vrsti Dianthus plumarius kao i upozorenje o načinu ponašanja na tom lokalitetu.