Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Subota, 28 Sij 2023

Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski

E-mail Ispis PDF

Temeljem odredbe članka 56.a i članka 138. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članka 18., članka 19., članka 20. i članka 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08) te Odluke o upućivanju prijedloga Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski na javnu raspravu (KLASA: 007-01/23-01/01, URBROJ: 2137-112-23-4) koju je donijelo Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dana 12. siječnja 2022. godine na svojoj 18. sjednici, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, dana 27. siječnja 2023.godine daje

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE

o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski

Javna rasprava o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski provodi se javnim uvidom u plan i javnim izlaganjem te traje 30 dana, počevši od 6. veljače 2023. godine do 7. ožujka 2023. godine.

Tijekom javne rasprave, javnost i zainteresiranoj javnosti omogućen je uvid u prijedlog Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski i to:

- na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (https://www.zastita-prirode-kckzz.hr/),

- na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije (https://kckzz.hr/hr/),

- u prostoriji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije na adresi Florijanski trg 4/II, Koprivnica, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, javnost i zainteresirana javnost svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na prijedlog Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski, može:

- dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

- upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, zaključno s danom završetka javne rasprave,

- dostaviti u pisanom obliku na adresu: Florijanski trg 4/II, 48 000 Koprivnica, s naznakom „Očitovanje na Prijedlog Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski", zaključno s danom završetka javne rasprave

- dostaviti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , zaključno s danom završetka javne rasprave

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje prijedloga Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski održati će se dana 20. veljače 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 10:00 sati u Đurđevcu u Hotelu Picok d.o.o., na adresi Trg Sv. Jurja 9, 48350 Đurđevac.

Ova obavijest objavit će se:

- na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (https://www.zastita-prirode-kckzz.hr/)

- na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije (https://kckzz.hr/hr/).

 

KLASA:350-03/21-01/02

URBROJ: 2137-112-23-45

 

 RAVNATELJICA:

Željka Kolar, dipl.ing.

 

Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski

Prijedlog Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski

 

Datum objave: 27. siječnja 2023. godine

P9030018-001IMG 4182-001Euplagia quadripunctaria 17 Spaanse vlag Saxifraga-Jan van der Straaten-001

U okviru projekta „Riverside“ osnovano Suradničko vijeće za područje Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji

E-mail Ispis PDF

RIVERSIDE logo

Jedna od aktivnosti koju Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provela u okviru projekta „Riverside" (Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, Acronym: Riverside, HUHR/1901/2.2.1/0122) je i utemeljenje i osnivanje Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji. Tome je prethodilo nekoliko radionica/sastanaka na kojima su identificirani ključni dionici, pravne ili fizičke osobe koje svojim aktivnostima utječu ili mogu utjecati na upravljanje, bioraznolikost i krajobraznu raznolikost tog prirodno vrijednog područja. Osnivački sastanak Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji održan je u srijedu 14. prosinca 2022. godine. Prije radnog dijela sastanka, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić pozdravio je sve prisutne te je ukazao na važnost očuvanja bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti rijeka Mure i Drave za Koprivničko-križevačku županiju. Također je izrazio zadovoljstvo što su te prirodne vrijednosti prepoznate kao dio europski važnog Natura 2000 područja, a i kao dio od strane UNESCO-a proglašenog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Radni dio sastanka započeo je prezentacijom koju je održala ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željke Kolar i u kojem je predstavljen projekt „Riverside", njegove aktivnosti te koraci koji su prethodili utemeljenju i osnivanju Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji. Predstavljeni su i od strane pravnih i fizičkih osoba imenovani predstavnici koji će biti članovi Suradničkog vijeća. Sukladno tome donijet je Zaključak o utemeljenju Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji u kojem je navedeno da njega čine predstavnici općina s područja koje obuhvaća Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji, grada Koprivnice, Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, PORA-Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, Turističkih zajednica (Koprivničko-križevačke županije i područja Središnja Podravina), Hrvatskih šuma Uprave šuma Koprivnica, Hrvatskih voda VGI za mali sliv „Bistra", Županijske uprave cesta Koprivničko-križevačke županije, Dječjeg vrtića Tratinčica, Zajednice športsko ribolovnih klubova Koprivnica i Športsko ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije. Nakon toga, raspravljano je o Poslovniku o radu Suradničkog vijeća i nakon provedene rasprave donesen je Zaključak o usvajanju Poslovnika o radu Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji. Uslijedio je i izbor predsjednika/ice Suradničkog vijeća. Za predsjednicu je po funkciji izabrana ravnateljica Javne ustanove Željka Kolar, a za njenog zamjenika jednoglasno je izabran Mladen Matica, član Suradničkog vijeća i predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Za Zapisničara Suradničkog vijeća jednoglasno je izabrana Marta Lenac, stručna suradnica u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. U nastavku sastanka, članovi Suradničkog vijeća složili su se da će aktivnosti i projekti koji se provode na zaštićenim područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji pomoći u poboljšanju međusobne suradnje svih članova Suradničkog vijeća te u razmjeni iskustva, znanja i mišljenja u svrhu bolje zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije te dogovorili da će idući sastanak Suradničkog vijeća biti održan početkom 2023. godine.

IMG 6928IMG 6941IMG 6936IMG 6949IMG 6996

huhr logo HR smallhuhr slogan hrINTERREG LOGO HR

Na području Šoderice i ušća Mure u Dravu postavljene nove informativno-edukativne table izrađene u projektu „Riverside“

E-mail Ispis PDF

RIVERSIDE logo

Kako bi se bolje prezentirala i označila bioraznolikost staništa i ciljne vrste zaštićenog područja Regionalnog parka Mura-Drava, a koji je ujedno i sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 područja Mura i Gornji tok Drave važnog za ptice, ciljne vrste i staništa, kao i od strane UNESCO-a proglašenog Biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije na tom području postavila je šest novih informativno-edukativnih tabli. Sve te table su osmišljene, izrađene i postavljene u sklopu projekta „Riverside" u kojem je Javna ustanova partner. Tri table postavljene su na području jezera Šoderica uz šetnicu koja je ranije izgrađenu u suradnji Javne ustanove i Općine Legrad kroz projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad". Preostale tri table postavljene su na području ušća Mure u Dravu uz postojeću poučnu stazu i prvu Školu uz rijeku u Koprivničko-križevačkoj županiji formiranu u sklopu projekta coop MDD. Tekstualni sadržaj na svim tablama napisan je na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku. Cilj slikovno-tekstualnog trojezičnog sadržaja na svim postavljenim tablama je što bolje informirati i educirati posjetitelje o prirodnim vrijednostima tog višestruko zaštićenog prirodno vrijednog područja, uputiti na pravila ponašanja u njemu, opasnosti koju predstavljaju brojne invazivne biljne i životinjske vrste koje su prisutne na tim lokalitetima te povećati interes za posjetu i upoznavanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti tih zaštićenih i Natura 2000 područja koja predstavljaju samo dio bogate prirodne baštine Koprivničko-križevačke županije.

IMG 5592

IMG 5034IMG 5038IMG 5045viber slika 2022-09-02 19-20-56-344viber slika 2022-09-02 19-20-56-837viber slika 2022-09-02 19-20-57-076

huhr logo HR smallhuhr slogan hrINTERREG LOGO HR

Održana radionica „Suživot s dabrom“ u sklopu projekta LIFE BEAVER

E-mail Ispis PDF

Dana 29.studenog 2022.godine u Koprivnici je održana radionica pod nazivom „Suživot s dabrom" u sklopu projekta LIFE BEAVER. Organizatori te radionice bili su Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Cilj te radionice bio je raspraviti o nekim od najvažnijih pitanja koja su vezana za dabra i njegove pozitivne i negativne utjecaje na stanište u kojem obitava te dati prijedloge i smjernice za pronalazak najboljeg načina održivog suživota s dabrom. Također, na njoj su prikupljene i smjernice za zaštitu dabra i njegovog staništa kao i smjernice za gospodarenje dabrom.

Na radionicu su bile pozvane pravne ili fizičke osobe koje imaju neko izravno iskustvo s dabrom na terenu. Sudionici te radionice bili su predstavnici Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, lovačkih udruga i nekoliko JLS-a s područja KKŽ, Hrvatskih željeznica, privatnih šumoposjednika, Javnih ustanova za zaštitu prirode Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije te predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Koprivničko-križevačke županije. Na samom početku prisutne je prigodnim riječima ispred Koprivničko-križevačke županije pozdravio zamjenik župana Ratimir Ljubić. Izrazio je zadovoljstvo što se ovakva radionica održava na području Koprivničko-križevačke županije te da se nada da će ona pridonijeti rješavanju problema koje dabrovi uzrokuju na poljoprivrednim usjevima, trajnim nasadima te cestovnoj, vodnoj i željezničkoj infrastrukturi u Koprivničko-križevačkoj županiji i da će pridonijeti pronalasku načina za najbolji suživot dabra i čovjeka.

U radnom dijelu radionice predstavljene su aktivnosti projekta LIFE BEAVER, dabar kao vrsta, kronologija projekta DABAR U HRVATSKOJ te utjecaj dabra na stanište. Navedene teme prezentirali su predstavnici Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc. Marijan Grubešić, dr.sc. Linda Bjedov, doc.dr.sc. Marko Vucelja.

Ukazano je na činjenicu da je dabar najveći europski glodavac i da je njegov život povezan s kopnenim vodama i vlažnim staništima. Također je napomenuto da on svojim aktivnostima koje se odnose na izgradnju nastambi i rušenje stabala u nekim slučajevima pridonosi biološkoj raznolikosti područja te pruža povoljne uvjete za život mnogim drugim vrstama, a u nekim slučajevima te aktivnosti imaju neželjene štetne posljedice. To se odnosi na štete koje čini na poljoprivrednim površinama, usjevima i nasadima te u šumama, na cestama ili izgradnjom brana koje uzrokuju i poplave.

U izlaganjima je napomenuto da je dabar vrsta koja je na našim područjima nestala krajem 19.stoljeća, ali je u okviru projekta DABAR U HRVATSKOJ koji je započeo 1996.godine ponovo vraćena, reintroducirana u Hrvatsku i to na lokaciju Žutica – Pleso, Žutica - Česma, Česma – Velika i u našu županiju na lokaciju Legrad rukavci Drave gdje je ispušteno ukupno 29 jedinki u razdoblju od 30.10.1997 do 23.12.1997. Rezultat ispuštanja navedenih jedinki je ponovno stvaranje populacije dabrova te njegovo uspješno razmnožavanje i proširivanje ne samo u Hrvatskoj već i u susjednim zemljama Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Austriji, Mađarskoj u koje su oni iz Hrvatske doplivali rijekama.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede prisutne su upoznali sa zakonskim propisima vezanim za dabra. Napomenuli su da je u visokoj fazi izrade Plan gospodarenja dabrom u Hrvatskoj te da će se njime dati preporuke, mišljenja i izvješća o gospodarenju dabrom te dati smjernice za donošenje novih ili izmjene važećih propisa.

Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar, predstavila je zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 u Koprivničko-križevačkoj županiji te je ukazala na činjenicu da su populacije dabrova uočene ne samo na lokaciji na kojoj su ispušteni već i na brojnim drugim lokacijama zaštićenih i Natura 2000 područja u Koprivničko-križevačkoj županiji te se nada da će Plan gospodarenja dabrom dati nove smjernice za gospodarenje i bolji suživot s dabrom.

Na kraju radionice održan je rad po grupama te su prikupljeni inputi i predložene su smjernice i mjere koje bi mogle pridonijeti boljem suživotu čovjeka i dabra.IMG 6717IMG 6721IMG 6749IMG 6751IMG 6756IMG 6757IMG 6775IMG 6776IMG 6799IMG 6811IMG 6849IMG 6862IMG 6907IMG 6904

Stranica 1 od 43

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »